Билесиз бе?

Үй телефонын қалай тарттырыўға болады?

10:54, 06.03.2017 0

Нөкис қаласында көплеген жаңа үйлер салынып, бурын болмаған көшелер пайда болмақта. Нәтийжеде оларды сымлы телефон байланысы…

Санитария шыпакериниң ўазыйпасы неден ибарат?

10:42, 17.01.2017 0

Көплеген кеселликлердиң қоршап турған экосистеманың, анығырағы, социал орталықтың инсан организмине кери тәсирлеринен келип шығатуғынлығы әййемги заманлардан-ақ…

Ибн Сина ҳаққында билген ҳәм билмегенлеримиз

09:23, 04.01.2017 0

Шығыс ойшыллары көплеген илимлер қатарында медицинаның раўажланыўына да үлкен үлес қосқан. Бирақ, олардың арасында уллы бабамыз…

Автомобиллер қалай пайда болған?

11:04, 08.12.2016 0

Адамлар әййемнен баслап ат қосылмай өзи жүретуғын арба соғыўды әрман еткен. Буның ушын олар рычаг, педаль…

Жюль Верн Әмиўдәрья ҳаққында не деген?

20:18, 24.08.2016 0

Жюль Вернди көпшилигимиз фантаст жазыўшы сыпатында таныймыз. Оның «Он бес жасар капитан», «Капитан Грандтың балалары», «Сырлы…

Бөлимлер