Кегейли районы

Кегейли районында «старт-ап» ҳәптелики болып өтти

11:11, 11.06.2017 728

Республикамыздың барлық қала ҳәм районларында жоқары оқыў орынлары менен кәсип-өнер коллежлери питкериўшилериниң бәнтлигин тәмийинлеўге бағышланған «старт-ап»…

Республикамызда 962 жаңа үлгидеги жойбарлар тийкарында турақ-жайлар салынады

12:09, 26.04.2017 922

Бүгин елимиздеги уллы дөретиўшилик ислер қала ҳәм аўылларымыз жамалына шырай қосып, журтымызды абат үлкеге айландырмақта. Әсиресе,…

Кегейли ра­йоны бойынша 58 өрт келип шыққан

23:14, 02.04.2017 712

Итибарсызлық нәтийжесинде қәпелимде жүз беретуғын өрт апатшылығынан ҳеш ким де қамсызландырылмаған. Бүгинги күнде Кегейли районында пайда…

Бөлимлер