Дағазалар

Халық сейиллерине мәрҳәмат

15:37, 16.03.2017 0

Үлкемизде бәҳәр. Пасыллар гөззалы болған бул мәўсимниң кирип келиўи бәршеге жағымлы кейпият бағышлаў менен бирге ана-тәбиятқа…

Хабарландырыў: 13-25-март күнлери Нөкисте үй телефонларының кабеллери оңланады

07:34, 14.03.2017 0

1. 2017-жыл 13-25-март аралығында Нөкис қаласы А.Досназаров, А.Тимур көшелери, А.Досназаров көшеси бойындаға №60, А.Тимур көшеси №72…

Исбилерменлер Германияда бир ай рус тилинде тәжирийбе арттырыўы мүмкин

21:31, 10.03.2017 0

Өзбекистан Республикасы Саўда-санаат палатасы Германияда бир ай даўамында болып өтетуғын тәжирийбе арттырыў ушын талабанларды қабыллайтуғынлығын жәриялайды.…

Исбилерменлер Германияда бир ай рус тилинде тәжирийбе арттырыўы мүмкин

21:29, 10.03.2017 0

Өзбекистан Республикасы Саўда-санаат палатасы Германияда бир ай даўамында болып өтетуғын тәжирийбе арттырыў ушын талабанларды қабыллайтуғынлығын жәриялайды.…

Ишки ислер органларына жумысқа кириўди қәлеўшилер дыққатына!

10:51, 06.03.2017 0

Ишки ислер органлары хызметине кириў нийетин билдирген талабанлар дыққатына: Ишки ислер органлары хызметине орта арнаўлы ҳәм…

Германияда стажировкаға барыўды қәлеўши қарақалпақстанлы исбилерменлер дыққатына!

12:00, 11.02.2017 0

Өзбекистан Республикасы Саўда-санаат палатасы Германияда бир ай даўамында болып өтетуғын стажировка ушын талабанларды қабыллайтуғынлығын жәриялайды. Стажировка…

Ҳүрметли қарақалпақстанлы исбилерменлер!

16:31, 10.02.2017 0

Россия Федерациясы Ставрополь үлкесиндеги Россия компаниялары менен ушырасыў өткериледи. Өзбекистан Саўда-санаат палатасы тәрепинен Өзбекистанда ислеп шығарылған…

«Әкем асқар таўым, анам меҳир булағы» атамасында таңлаў жәрияланды

17:01, 08.02.2017 0

Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги тәрепинен ата-анаға деген ҳүрмет, адамзат өмиринде ата-ананың тутқан орны,…

Ҳүрлиман бақсы атындағы таңлаў жәрияланды

15:48, 08.02.2017 0

Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги тәрепинен усы жылдың март айының 15 сәнесинен баслап Бердақ…

Бажыхана комитетиниң институты абитуриентлер таңлаўын жәриялады

12:13, 03.02.2017 0

Өзбекистан Республикасы Мәмлекет бажыхана комитетиниң Жоқары әскерий бажыхана институты 2017-2018-оқыў жылы ушын абитуриентлер таңлаўын жәриялады. Өзбекистан…

Бөлимлер