Нөкисте Э.Воҳидовтың юбилейине байланыслы конференция болып өтты

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының мәжилислер залында Өзбекистан Қаҳарманы, Өзбекистан халық шайыры Э.Воҳидовтың юбилейине байланыслы конференция болып өтты.


 

Илимий-әмелий конференция институт ректоры Қ. Оразымбетов тәрепинен ашып берилди. Қ. Оразымбетов өз сөзинде үлкен әдебий сәне мүнәсебети менен жыйналғанларды қутлықлап, шайырдың өмир баянына тоқталып өтти.

Шайырдың еки өмири болады. Бири жасаған өмири, екиншиси бул дүньядан өткеннен кейинги дөретишилик мийнетлери жасайтуғын өмир. Оның ядын еске алыў ҳәр бир заманласымыздың кеўлинде толқынланыў сезимлерин пайда етти.. Бул сыяқлы илажлар ҳәр бир инсанды дөретиўши ислерди әмелге асырыўға ийтермелейди, өмирлерди гөззаллыққа бағдарлайды.

Гүлзада Өтениязова- НМПИ журналисты
 

Бөлимлер