Төреш Алланазаровтың 100 жыллығы мүнәсибети менен"Қарақалпақ театр өнериниң зергери" атамасындағы еске түсириў кешеси шөлкемлестирилди

Белгили драматург, режиссёр, илимпаз, мәмлекетлик искер ҳәм театр сыншысы Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Төреш Алланазаровтың туўылғанының 100 жыллығы мүнәсибети менен оның барлық дөретиўшилик өмирине бағышланған Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги тәрепинен "Қарақалпақ театр өнериниң зергери" атамасындағы еске түсириў кешеси шөлкемлестирилип, 2016-жыл 10-декабрьде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы театрында жоқары дәрежеде өткерилди.

Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги тәрепинен Төреш Алланазаровтың 100 жыллығы мүнәсибети менен"Қарақалпақ театр өнериниң зергери" атамасындағы еске түсириў кешеси шөлкемлестирилди

Устаздың юбилейи алдынан ҚР Министрлер Кеңесиниң арнаўлы баянламасы қабыл етилип, бул бойынша министрликтиң ис илажлары ислеп шығылды.        Бул ҳүжжетлерге тийкарланып Төреш ағаның 100 жыллық юбилейи республикамыз көлеминде кең түрде белгиленбекте.       

Юбилей шеңберинде орынларда мәдений илажлар өткерилип, Қарақалпақ мәмлекетлик үлке таныў музейинде ушырасыў ҳәм "Қарақалпақ театр өнериниң зергери" атамасындағы көргизбе, Өзбекистан мәмлекетлик көркем өнер институтының Нөкис филиалында "Қарақалпақ театрының уллы тулғалары" атамасындағы илимий-теориялық конференция, сондай-ақ Нөкис мәденият ҳәм көркем өнер колледжинде еске түсириў кешелери шөлкемлестирилди.

Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги тәрепинен Төреш Алланазаровтың 100 жыллығы мүнәсибети менен"Қарақалпақ театр өнериниң зергери" атамасындағы еске түсириў кешеси шөлкемлестирилди

Дерек: mcs.uz

Бөлимлер