Әмиўдәрьяда 25 данадан шөже 240 шаңараққа тарқатылды

ЎзА ның берген мағлыўматына қарағанда Әмиўдәрья районында 2016-жылы улыўма баҳасы 285 миллион сўмлық 6 жойбар әмелге асырылған. Нәтйижеде қосымша түрде 19 мың бас қус бағыў мүмкиншилиги жаратылған ҳәм 28 жаңа жумыс орны шөлкемлестирилген.

Ҳәзирги ўақытта райондағы 8 қусшылық субъектинде 600 мыңнан артық қус өсирилмекте. Өткен жылы оларда 9 тонна пархез гөш, 185 мың дана майек ҳәм инкубаторда мыңлап шөже жетилистирилген.

- Ҳәр бир шаңарақта қус болыўын тәмийинлеў мақсетинде 240 шаңараққа жигирма бес данадан шөже тарқатылғанын мәлим етти инкубаторда ислеўши Нурбек Имонов. Оның айтыўына қарағанда бул халықтың азық-аўқатқа болған талабын қанаатландырыў ҳәм дастурханның моллығын тәмийинлеў мақсетинде әмелге асырылған. 

Берилген мағлыўматқа қарағанда Қарақалпақстан Республикасында 2016-жылы қусшылықты раўажландырыўға бағдарланған 4 миллиард 802 миллион сўмлық 45 жойбар әмелге асырылған. 200 ден артық жаңа жумыс орынлары жаратылған. Жыл даўамында барлық түрдеги хожалықларда 3 миллион 330 мыңнан артық таўық бағылып, 240 миллион данаға жақын майек жетистирилген. Буның ҳәммеси мәмлекетимизде аўыл хожалығын реформалаў, фермерлик ҳәрекетин раўажландырыўға қаратылып атырған айрықша итибар нәтийжесинде әмелге аспақта.

Бөлимлер