«Uz-Kor Gas Chemical» қоспа кәрханасында байрам кешеси шөлкемлестирилди

Бүгин елимиздиң барлық орынларында жаңа жыл байрам кешелери жоқары кейпиятта шөлкемлестирилмекте. Усындай илажлардың бири жақында Қоңырат районындағы Сүргил газ-химия комплекси негизинде салынған«Uz-Kor Gas Chemical» қоспа кәрханасында болып, мийнет жәмәәти Жаңа жылды көтериңки руўхта, мол табыслар менен күтип алды.

«Ақшолақ» елатында шөлкемлестирилген байрам кешесин Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев ашып, мийнет жәмәәтин жаңа-жыл менен қутлықлады.

Республикамыз санаатының раўажланыўына салмақлы үлес қосып киятырған «Uz-Kor Gas Chemical» қоспа кәрханасы ағзалары да усы жылдан көп үмитлер күтпекте. Себеби, бул қоспа кәрханада өткен ўақытлар аралығында көп ғана жаңаланыўлар жүз берди. Шет еллерден заманагөй технологиялар алып келинип орнатылды. Тазадан жумыс орынлары ашылды. Нәтийжеде шығарылып атырған өнимлердиң муғдары артып, сапасы жақсыланды.

— «Ақшолақ»қа келиўим менен байрам алды көтериңкилик жағдайының гүўасы болдым. Бунда байрам руўхы айқын сезилмекте. Безелген аршалар көзди қуўандырады. Көплеген миллетлердиң ҳәм халықлардың ўәкиллери дослықта ҳәм татыўлықта, тынышлық ҳәм абаданлықта жасап атырғаны Өзбекис­танда барлық миллетлерге көрсетилип атырған үлкен итибардың дәлили екенин айрықша атап көрсетиўди қәлер едим,-дейди қоспа кәрхана хызметкери, кореялы Пак Сонг Жунг.

Кеше қарақалпақ көркем-өнер шеберлериниң атқарыўындағы концерт бағдарламасына уласып кетти. Жәмәәтте өзиниң жақсы мийнетлери менен көзге түсип атырған бир қатар хызметкерлерге қоспа кәрхана баслығының биринши орынбасары Т.Жўраев ҳүрмет жарлықлары, баҳалы саўғалар тапсырды.

Сондай-ақ, илажда Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңеси Баслығының орынбасары Ж.Ембергенов, Қоңырат районы ҳәкими Ш.Темирбаев, Шоманай районы ҳәкими Б.Янгибаевлар шығып сөйлеп, кәрхана жәмәәтин байрам менен қутлықлады.

Қас қарайғанда «Ақшолақ»тан жолға атланар екенбиз, далада борап жаўып турған аппақ қардың өзгеше сулыўлығы инсанда әжайып сезимлерди оятар еди.

 

Р.АРЗИЕВ, "Еркин Қарақалпақстан" арнаўлы хабаршысы.

Қоңырат районы.

Бөлимлер