НМПИдиң 4 студенти «Камолот» стипендианты болды

Мәмлекетимиз тәрепинен жаратылып берилип атырған шараятлардан нәтийжели пайдаланып, мақсетине қарай алға илгерилеп баратырған жаслар институтта көпшиликти қурайды. «Камолот» жаслар жәмийетлик ҳәрекети усындай билимге қуштар жасларды қоллап-қуўалаў, хошаметлеў мақсетинде «Камолот» стипендиясы» таңлаўын шөлкемлестирген еди. 

Бул таңлаўда ҳәзирги күнге шекем Өзбекстан Республикасы бойынша 275 жас жеңимпаз болып, стипендиант атын алды. Жуўмағына жеткен 2016-жылғы таңлаў жуўмағы бойынша бул стипендияға институттың 4 студенти ылайық деп табылды. Шет тиллери факультети, қазақ тили ҳәм әдебияты қәнигелиги 2-курс студенти Ж.Срашова, өзбек тили ҳәм әдебияты қәнигелиги 4-курс студенти М.Қошқарова, Тарийх факультети 2-курс студенти А.Абдуллаева, Шет тиллери факультети, рус тили ҳәм әдебияты қәнигелигинен Д.Уснатдиновалардың женимпазлар қатарынан орын алганлығы институт жәмәәти ушын үлкен куўаныш болды.

 

Дәрек: ndpi.uz

Бөлимлер