Әмиўдәрья районы ҳәкиминиң виртуал қабыллаўханасы иске түсти

Әмиўдәрья районы ҳәкими Йўлдашев Султанбай Ражапбаевичтиң виртуал қабыллаўханасы иске түсди.

Виртуал қабыллаўхана арқалы район халқы өзиниң машқалалары, усынысы, арзалары менен туўрыдан-туўры ҳәкимниң өзине мүрәжат етиў мүмкиншилиги жаратылды.

hokim.amudarya.uz усы мәнзил арқалы Әмиўдәрья районы ҳәкимине мүрәжат жоллаў мүмкин.

Бөлимлер