Нөкисте жол кирей ушын жетонларды қай жерден сатып алыўға болады

Өзбекистан Республикасының «Қалалық жолаўшылар транспорты ҳаққында»ғы Нызамы, Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2010-жыл 19-апрельдеги «Банк пластик карточкаларынан пайдаланған ҳалда есап-санақ системасын раўажландырыўды хошаметлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы ПҚ-1325-санлы Қарарына ҳәмде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2016-жыл 21-декабрьдеги «Нөкис қаласында жолаўшы тасыўшы жәмәәтлик транспортлары – автобус ҳәм жөнелисли таксилерден пайдаланыў тәртибин жетилистириў ҳаққында»ғы 383-санлы Қарарына муўапық 2017-жылдың март айының дәслепки күнлеринен баслап Нөкис қаласы ишинде жолаўшы тасыўшы жәмәәтлик транспортлары – автобус ҳәм жөнелисли таксилерде жолаўшылар ушын пластик карточкалар арқалы сатып алынатуғын арнаўлы жетонларды төлем қуралы сыпатында енгизиў басланды.

«Қарақалпақтранс» автомобильде жүк ҳәм жолаўшы тасыўшылар Республикалық ассоциациясының «Авто-транс жойбар» сыңар кәрханасы баслығы Махмуд Абдимуратовтың берген мағлыўматына қарағанда ҳәзирги ўақытта Нөкис қаласының Орайлық дыйхан базарының «Аsal» кафэси жанында жетон сатыў шақапшасы ислеп тур.

Нөкисте жол кирей  ушын жетонларды қай жерден сатып алыўға болады


 

Нөкисте жол кирей  ушын жетонларды қай жерден сатып алыўға болады


Жақын күнлер ишинде бундай шақапшалар Нөкис қаласының адамлар көп жыйналатуғын 8 орнында ашылыўы режелестирилген. Ҳәзирги ўақытта шақапшаларға терминаллар орнатыў жумыслары алып барылмақта.

Жетонлар ҳәзирги күндеги белгиленген жол кирей ҳақысы муғдарында баҳаланады ҳәм автобуслар ушын жетонлар сары реңде – 500 сўмнан, ал жөнелисли таксилер яғный- дамаслар ҳәм газеллер ушын гүмис реңде 800 сўмнан сатылмақта.

Еслетип өтемиз, Жетон менен жол кирей төлеў тек ғана Нөкис қаласы ишинде әмелге асырылады.

Журналист бақлаўы. 10-март күни саат 10 лардан өте Орайлық дыйхан базарындағы Жетон сатыў шақапшасына жетон сатып алыў ушын бардым ҳәм төмендеги жағдайға дусластым.
 

Нөкисте жол кирей  ушын жетонларды қай жерден сатып алыўға болады


 

Нөкисте жол кирей  ушын жетонларды қай жерден сатып алыўға болады


Жоқарыда келтирип өткен «Қарақалпақтранс» автомобильде жүк ҳәм жолаўшы тасыўшылар Республикалық ассоциациясының «Автотранс жойбар» сыңар кәрханасы баслығы Махмуд Абдимуратов пенен сәўбеттен соң Жетон сатылатуғын шақапшаның сыртына төмендегише плакат қыстырылатуғынын сүўретке түсирип алған едим.
 

Нөкисте жол кирей  ушын жетонларды қай жерден сатып алыўға боладыПуқаралардың бири Жетон тарқатыўшы шақапшаның ислеў ўақытлары көрсетилмегени ҳаққында айтып тур еди, ҳақыйқат саат 10 лардың ўақтында шақапшаның жаўық турғанына ҳайран қалмаса да болады. Исеним телефонына (222-58-49) қоңыраўды әмелге асырғаннан кейин көп өтпей шақапша хызметшиси келди. Көпшиликтиң жабылып берген, - неге ўақтында ашпайсыз, деген сораўына, - мен бул жерге еле толық бекитилмедим, деген жуўабын алдық.

Бирақ, көп өтпей ҳәмме нәўбетпе-нәўбет банк пластик карталарына өзлерине керек жетонларын сатып ала баслады.

Нөкисте жол кирей  ушын жетонларды қай жерден сатып алыўға болады


Шақапша хызметшисиниң берген мағлыўматына қарағанда бир күнде 5 мың жетон сатылмақта. Нөкис қаласының тек ғана бир орнында жетон сатылып атырғанлығы себепли бир адамға 30 данаға шекем жетон сатылмақта екен. Қаланың басқа да орынларында шақапшалар ашылып, ислеп баслағаннан соң бир күнде ҳәр бир адамға тек ғана 20 дана жетон сатылады, деди шақапша хызметшиси.

Жетон сатыў шақапшасының жумыс ислеў ўақты ҳаққында М.Абдимуратов тийисли тәртипте жумыс алып барылып атырылғанын айтып өтти.

Мағлыўмат ушын айтып өтемиз, Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 10-январьдағы «Халыққа транспорт хызметин көрсетиў ҳәм де қалалар ҳәм аўылларда автобусларда жолаўшылар тасыў системасын еле де жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары тийкарында 2018-жылдың 1-июль сәнесине шекем Нөкис қаласы ҳәм ўәлаятлар орайларында қала жолаўшылар транспортында жол ҳақысын банк пластик карточкалары арқалы нақ пулсыз төлеў системасы басқышпа-басқыш әмелге асырыў режелестирилген еди.
 

Лола Қаллыханова
журналист

Дерек: makan.uz

Бөлимлер