Қарақалпақстанда 2017-жылы 1400 гектар пахта майданлары қысқартылады

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде Қарақалпақстан Республикасы аўыл хожалығында әмелге асырылып атырған реформалар жаңалықлар ҳәм иске асырылыўы тийис болған илажларға байланыслы баспасөз конференциясы болып өтти. Баспасөз конференциясын Министрлер Кеңеси Баслығының баспасөз хаткери Е.Қанаатов алып барды, илажға Қарақалпақстан Республикасы аўыл ҳәм суў хожалығы министрлиги қәнигелери, ғалаба хабар қураллары хызметкерлери қатнасты.

Қәнигелердиң билдириўинше Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2015-жыл 29-декабрьдеги ПҚ-2460-санлы қарарына муўапық республикамызда 2016-2020-жыларда басқышпа-басқыш пахта майданларын кемейтиў, яғный 2020-жылға барып 7000 гектар пахта майданларын қысқартып, орнына баў-бақша, палыз, мийўели интенсив бағлар жаратыў ҳәм жүзимгершиликти раўажландырыў бағдарында көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Сондай-ақ ҳәр гектардан алынатуғын пахта өнимин орташа 26 центнерге жеткериў белиленди. 2017-жылы 1400 гектар пахта майданлары қысқартылып, орнына 264 га баў-бақша, 176 га  палыз, 300 га картошка, 100 га интенсив бағ, 240 га жүзим, 180 га  майлы егин ҳәм 180 га от-жемлик егинлер егиледи.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси мәлимлеме хызмети

Бөлимлер