Төрткүл, Беруний, Елликкала районларында пахта майданы пахта машиналары жәрдеминде териледы

Жеке шаңарақларға үй қапталындағы участкаларына 1-2 түптен лимон, жаңғақ (ғоза) егиў, әпиўайы ыссыханалар қурып, соннан қосымша дәрамат алыў бойынша бағдарлар белгилеп берилмекте.

Быйылғы жылда дийханларымыздың қол мийнетин жеңиллетиў мақсетинде пахта егилген 50 пайыздан аслам майданларға жабайы шөплерге қарсы гербицитлер қолланыў режелестирилмекте. Жыйын-теримде теримшилердиң қол мийнетин жеңиллестириў мақсетинде Төрткүл, Беруний, Елликкала районларында 26 000 гектардан аслам пахта майданы пахта машиналары жәрдеминде терилиўи нәзерде тутылмақта.

 Аўыл хожалығы тараўына енгизилетуғын усындай жаңа экономикалық реформалар ҳәм жаңаланыўлар нәтийжесинде халқымыз турмысының буннан былай да  абаданласыўы, азық-аўқат өнимлерине болған талабын қандырыўда ҳәм дүньяда үлкен машқала болып турған азық-аўқат қәўипсизлигиниң алдын алыўда оғада әҳмийетли ўазыйпа болып табылады.

Бөлимлер