Нөкис, Беруний, Қоңырат ҳәм Шымбай ра­йонлар аралық ҳәм де Әмиў­дәрья районы экономикалық судлары шөлкемлестириледи

Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен 2017-жыл 21-февраль күнги  «Өзбекистан Республикасы суд системасы структурасын түп-тийкарынан жетилистириў ҳәм жумыс нәтийжелилигин арт­тырыў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы менен Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Хожалық суды сапластырылып, оның Өзбекистан Республикасы Жоқар­ғы судына бириктирилиўи, соның менен бирге жақын күнлерде хожалық судлары экономикалық судларға өзгертилиўи белгиленген. Сондай-ақ, усы күнге шекем Қарақалпақстан Республикасы бойынша бир ғана Хожалық суды жумыс алып барған болса, жоқарыдағы Пәрманның 17-қосымшасына муўапық алдағы ўақытлары Қарақалпақстан Республикасы экономикалық суды ҳәм оның районлар аралық судлары, яғный, Нөкис, Беруний, Қоңырат ҳәм Шымбай ра­йонлар аралық ҳәм де Әмиў­дәрья районы экономикалық судлары шөлкемлестирилиўи нәзерде тутылған.

Атап айтқанда, Нөкис районлар аралық экономикалық суды Нөкис қаласы, Нөкис ҳәм Хожели районлары аймақларында, Шымбай районлар аралық экономикалық суды Қараөзек, Кегейли, Тахтакөпир ҳәм Шымбай районлары аймақларында, Беруний районлар аралық экономикалық суды Беруний, Елликқала ҳәм Төрткүл районлары аймақларында, Қоңырат районлар аралық экономикалық суды Қанлыкөл, Қоңырат, Мойнақ ҳәм Шоманай районлары аймақларында ҳәм де Әмиўдәрья районы экономикалық суды усы район аймағында жүзеге келетуғын экономикалық судтың ўәкиллигине киретуғын ислерди көрип шығыўы белгилеп қойылды.

Бундай өзгерислерди әмелге асырыўдың зәрүрлиги, себеп ҳәм мақсети хожалық судларының тек ғана ўәлаят дәрежесинде жумыс ислегенлиги менен байланыслы. Айырым районлар ҳәм оған қараслы елатлар суд имаратынан алыс аралықта жайлас­қанлығы себепли, көплеген исбилерменлер шағым арзасын берген пайыттан келиспеўшилик иси судта көрип шығылғанға шекем, ўәлаят орайына бирнеше мәрте қатнаўға мәжбүр болып, бул болса олардан артықша ўақыт ҳәм қәрежетлердиң сарпланыўына себеп болар еди.

Ал, ендигиден былай болса, экономикалық судына мүрәжат етиўши юридикалық тәреплердиң алысын жақын етиў, қосымша ўақыт ҳәм қәрежетлердиң сарпланыўының алдын алыў, судларға болған исенимди арттырыў ҳәм де судьялардың әдил қарарлар қабыл етилиўине имканиятлар жаратылады.

Улыўмаластырып айтатуғын болсақ, бундай өзгерислер келешекте исбилерменлик субъектлериниң, атап айтқанда, юридикалық тәреплердиң ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеўде буннан басқа да унамлы өзгерислер әмелге асырылыўы сөзсиз.

 

З.БЕРДИМУРАТОВ,

Хожалық судлары судьялық лаўазымларына талабан,

юристлер тәжирийбесин асырыў орайы тыңлаўшысы.

Бөлимлер