Коммуналлық төлемлердиң баҳасы 1-апрельден баслап көбейе ме?

Республикамызда коммуналлық хызметлердиң тарифи бир жылда еки мәрте – 1-апрель ҳәм 1-октябрьде көбейеди. Бирақ, Kun.uzдың исенимли дәреклерге тийкарланып берген хабарында, усы жылдың 1-апрелинен баҳалардың көтерилиўи күтилмейди. Хабарда жазылыўынша, баҳалар 1-октябрьге шекем көтерилмеўи мүмкин.

Төменде коммуналлық хызметлерге белгиленген тарифлерди еслетип өтемиз:

 

Есаплаў түри

Өлшем бирлиги

Тариф

Электр тәмийнаты

Турақ жайлар

кВт/саат

191 сўм

Электр плиталы үйлер

кВт/саат

91 сўм

Газ тәмийнаты

Есаплағышсыз

Адам саны/ай

4681,5 сўм

Есаплағыш бойынша

м/куб

246,1 сўм

Суў тәмийнаты

Есаплағыш бойынша

м/куб

180 сўм

Есаплағышсыз

Адам саны/ай

5018,75 сўм

Газон суўғарыў

м/кв

56,65 сўм

Соқпақларға суў себиў

м/кв

4,63 сўм

Ыссылық тәмийнаты

Ыссы суў (есаплағыш бойынша)

м/куб

3736,92 сўм

Жылытыў тәмийнаты

м/кв

1263,35 сўм

Ыссы суў (есаплағышсыз)

Адам саны/ай

21890,34 сўм

Күнделикли тасландыларды алып шығыў

Есаплағышсыз

Адам саны/ай

3200 сўм

Бөлимлер