Макияж ҳаққында ең көп берилетуғын сораўларға жуўаплар

Визажист блогерлер ҳәрдайым кирпик жапыстырыў, көзлерди кетпейтуғын бояўда бояў ямаса қасларды бояў ҳаққында мәсләҳәтлер берип барады.Бирақ бундай експеримент нәтийжелерин кетириў ҳаққындағы мағлыўматлар жүдә аз. Биз сиз ушын макияждың өзине тән қәсийетлери ҳаққында көп берилетуғын сораўларға жуўапларды топладық.

Щётка ҳәм спонжлар қандай тазаланады?

Дүкәннан арнаўлы тазалаўшы суюқлық сатып алыўыңыз мүмкин ямаса жүзиңиз ушын ислетилетуғын гидрофил майы жәрдеминде тазалайсыз.

Жапыстырылатуғын кирпиклерден қайта пайдаланыў мүмкин бе?

Сабақлар даўамында бул кирпиклерди қайта ислетиў мүмкинлиги ҳаққында көп тәкрарлайды, бирақ қандай ислетиў ҳаққында айтпайды. Кирпиклерди абайлылық пенен шешип алың ҳәм қатқан желим излеринен жақсылап тазалаң. Егер бул кирпиклер боялған болса, оларды тегис жерге қойып мицеллярлы суўға батырылған пахта жәрдеминде абайлылық пенен супырып таслаң ҳәм қутысына салып қойың.

Қас бояўлардан қалай тазаланады?

Бул машқаланы сирке кислотасы ямаса лимон суўы  жәрдеминде шешиў мүмкин. Усы усыл менен жүздеги қарамтыр реңли шаш бояўлары қалдырған изди де кетириў мүмкин.

Жағымсыз әтир ийсинен қалай қутылыў мүмкин?

Сабын ҳәм суў, спирт, ийиссиз ызғар салфеткалар жәрдеминде әтир ийисин бираз болса да кемейтириў мүмкин. Бирақ пүткиллей қутылыў ушын,әлбетте, душ жәрдем береди.

Фариза Авезова

Бөлимлер