Мылтықтың ҳүжжети қәне?

Өткен жыл ноябрь айын­да Қанлыкөл районы, А.Муўсаев елаты, Мақтым­қулы көшеси турғыны Бахытбай Өтепбергеновтың нызамсыз оқ атар қуралынан пайдаланып жүргенлиги анықланды.

Республикалық ҳайўанатлар ҳәм өсимликлер дүньясын қорғаў бойынша мәмлекетлик инспекциясының «Устюрт-Судочье» оператив топарының мәмлекетлик инспекторлары тәрепинен Қанлыкөл районы «Арзымбетқум» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында өткерилген рейд ўақтында пуқара Б.Өтепбергеновтың аў мылтығы менен ҳеш қандай ҳүжжетсиз аң аўлаўға шығып жүргенлиги анықланды. Аў қуралы тексерилип көрилгенде, ҳүжжетлестирилген «ИЖ-18» маркалы 16 ка­либрли, 2 стволлы аў қуралының ҳүжжетлерине тийкар ҳеш қандай ҳүжжети болмаған 2 стволлы «ИЖ-58» маркалы аў мылтығы менен аң аўлап жүргенинде иркилип, аў мылтығы ай­ғақлы зат ретинде ҳүжжетлестирилип алынды. Оннан алынған айғақлы зат атыўға толық жарамлы екенлиги тастыйықланды.

Оның бул нызамсыз ҳәрекетлери суд уйымы тәрепинен көрип шығылып, ең кем айлық ис ҳақының он есеси муғдарындағы жәрийма жазасына тартылды.

Бөлимлер