Нөкисте «Медиапарк», «Мегапланет» ҳәм Гипермаркет қурылады

Нөкис қаласында хызмет көрсетиў тараўында ислениўи белгиленген хожалық хызмет көрсетиў техникалары бойынша «Медиапарк», ири саўда ҳәм кеўил ашар орайларды өз ишине алатуғын «Мегапланет» комплекслериниң иске түсирилиўи режелестирилмекте. Бул ҳаққында «Нөкис ҳақыйқаты» газетасы хабар бермекте.

Сондай-ақ, Нөкис қаласында «Нөкис Дийхан базары» заманагөй, архитектура үлгисиндеги Гипермаркет (үш қабатлы саўда ҳәм кеўил ашар орынлары) түринде қайтадан исленип, қала халқына еле де қолайлы саўда ҳәм хожалық хызмет көрсетиўин жолға қойыўы нәзерде тутылған.

Бөлимлер