Берунийда қарамал ҳәм таўық бағыўды қәлеўшилерге жеңиллетилген процентте кредит берилип атыр

Беруний районы орайында жайласқан «Гүлистан» мәкан пуқаралар жыйынына жолыңыз түссе, әлбетте, қуўанышлы хабар еситесиз ямаса жаңалықтың үстинен шығасыз. Бул жердиң адамлары мийнет етиўге  бир ата жақын, қолы ашық сақый, жаңалыққа қумар. Мөлдек жеринен помидор, гешир, пияз, картошка дейсиз бе, ишип-жемеге керек затларын өндиргеннен соң, базарға шаба бермейди. Ебин тапқанлары саўын саўып, қысы-жазы ағарғаннан арылмайды.

Жыл басында қарамал ҳәм таўық бағыўды қәлеўшилерге жеңиллетилген процентте кредит берилип атыр, деген хабар тарқағаннан Энажан Беканова дәслепкилерден болып «Қишлоқ қурилиш банк»тиң районлық филиалына ҳүжжетлерин тапсырды.

— Таўық бағыў көптен берли ойымызда бар еди. Буның ушын қорамыз, қол күшимиз жетерли. Лекин үйшилиқ, азмаз қәрежет зәрүр еди. Рахмет, банк хызметкерлери 3 миллион сум кредит алыў ҳаққындағы мүрәжатымызды тез күнде унамлы шешип берди. Германияның «Ломан коричневый» породасынан ҳәр бири 25 мың сумлық 100 таўық қорамызды толтырды. Ал, аўысқан 500 мың сумына жемин жеткерип берди. Элнура ҳәм Шахноза атлы келинлерим таўықларға пәрмана, жем-суўына қарайды. Көз тиймесин, таўықларымыз мәйек берип баслады. Қудайдың бергенлеринен аўысқанларын базарға шығарып атырмыз. Елимиз басшыларынан миннетдармыз, халықтың мәпин ойлаған усындай-ақ болар,-дейди Энажан Беканова дәнлеп атырған таўықларына сүйсине қарап.

«Мал баққанға питеди» деген халқымыздың ҳикметин жойтпаған ибарасына қулақ түрген Эгамберген Нурыев «Қишлоқ қурилиш банк»тиң районлық филиалынан ал­ған 14 миллион 800 мың сумлық кредитине нәсилли бир бас саўын, бир бас тана ҳәм 4 бас баспақ алып, күтимин берип бағып атыр. Унамлы тәрепи, Эгамберген аға шар­ўашылықтан азы-кем хабарлы екенлигин қыпсаламады.

— Шарўашылық тараўына тәўекелшилик жат. Малдың туяғын көбейтпекши болсаң, от-жемнен қыспай, ўақтында суўын бериўиң, қораң жыллы, ҳәр қыйлы кеселликлерге қарсы шаншыўын жүргизиўиң тийис. Шаңарағымыз ағзалары менен кеңесип, кредитке мал алыўды уйғардық. Улларым Данияр ҳәм Дәстанбеклер от-жемине, суўына қарайды. Саўыннан ҳәр күни 10 литр сүт алып турмыз. Алдымыз жаз, ағарғаннан машқала жоқ. Сатым сүтти ишип не рәҳәт табасаң! Ақлықлардың тойып ишкени байрамға татыйды. 2 тонна шрот, от-шөбимиз жетерли, - дейди Эгамберген аға бир қушақ шөпти гәўмис сыйырдың алдына таслап атырып.

Қәне, ҳәмме де мәмлекетимиз тәрепинен халыққа имканиятлар есигин ашып, жеңиллетилген кредит алып мүмкиншиликлерден ақылға уғрас пайдаланса. Жети ғәзийнениң бири таўық, қарамал бақса базарлардағы нырық бир жөнге түсер еди.

Президентимиз атап өткениндей, исбилермен бай болса, мәмлекет бай болады.

Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз, Беруний районы.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: 1. Элнура Худайбергенова таўықларына дән шашпақта.

2. Данияр Нурыев жумыс пайытында.

Диққат, диққат!  KRuz.uz сайтини Telegram'даги канал, Instagram'даги саҳифа ва  Facebook'даг гуруҳ орқали кузатиб боринг!

Бөлимлер