Сәрбиназ Аннақулова «Күтпеймен енди…» қосығының авторын излемекте

«Ниҳол» сыйлығының лауреаты, Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артист Сәрбиназ Аннақулова жақында тыңлаўшылар дыққатына инәм еткен «Күтпеймен енди…» музыкалық композициясының авторын излеп атырғаны ҳаққында «makan.uz» сайтына интервью берди. Оны нәзериңизге усынамыз.

 

Сәрбиназ Аннақулова: Бул қосықты буннан еки жыл алдын «WhatsApp» социаллық тармағында көрип қалдым ҳәм бул қосық нама жазыўға жүдә жақсы екен, деп ойлап қойдым. Бир күни шаңарағымыз бенен үйде гитара шертип қосық айтып отырғанымызда бирден қыялымда қосық қатарына нама пайда болды ҳәм оны дәрҳал жаздым. Қосыққа нама жазылғаннан соң аранжировкасын Қуўат Әметовқа тапсырып, нәтийжеде усындай әжайип музыкалы композиция пайда болды. Бирақ мен елеге шекем усы қосықтың сөзлерин жазған авторды таба алмай атырман. Себеби, бул қосық социал тармақларда көп тарқалған, көпшилик интернетте жайластырады, деген менен оның авторы көрсетилмеген. Мен усы қосықтың авторын таўып, оған өз миннетдаршылығымды билдириўди қәлеймен.

 

Қосық қатары

 

Кутпеймен енди...


Меннен узақласып болғансаң – бирәз,
Қанша жуўырсамда жетпеймен енди,
Сени сүйер едим, күткеним де рас,
Сөнди үмитлерим - күтпеймен енди…


Сындырып болғансаң кеўлим айнасын,
Хош болың жаныма жақын сырласым,
Жалғызлық азабы мейли қыйнасын,
Сүрмеспен қам қыял, күтпеймен енди…


Сени сүйер едим пәк еди сезим,
Саған жақынламақ болған бир гезим,
Айралықтың жолын таңладың өзиң,
Ыхтыяр өзиңде күтпеймен енди…

 

Қосық авторы (тек ғана ҳақыйқый авторы!) makan.uz@mail.ru электрон почта мәнзилине хабарласыўын сораймыз.

Дерек: makan.uz

Диққатдиққат!  KRuz.uz сайтини Telegram'даги канал, Instagram'даги саҳифа ва  Facebook'даг гуруҳ орқали кузатиб боринг!

Бөлимлер