Төрткүлде жынаятлардың 13,5 процентин тиккелей арнаўлы кәсипке ийе болмаған, жумыссыз пуқаралар тәрепинен әмелге асырылған

Төрткүл районы прокуратурасы тәрепинен де жынаяттың келип шығыўын анықлаў ҳәм олардың алдын алыўға қаратылған илажлардың өткерилиўи және де күшейтилип, нәтийжели жумыслар әмелге асырылмақта. Анықлаўларға қарағанда, өткен жылы район бойынша улыўма жынаятшылық кескин көбейип кеткен.

Буның тийкарында урлық, басқыншылық, алдаўшылық, бийзарылық ҳәм адам өлими менен байланыслы болған жол ҳәрекети ҳәдийселери жүз бермекте. Пайда болып атырған ҳәр үш жынаят­тың биреўи урлық жынаятына туўра келип, бул жынаятлардың ең тийкары «Төрткүл саўда комплекси» әтирапында жүз берген. Атап айтқанда, ра­йон аймағында пайда болған жынаятлардың 19,3 проценти, усы жылғы жынаятлардың 13,5 процентин тиккелей арнаўлы кәсипке ийе болмаған, жумыссыз пуқаралар тәрепинен әмелге асырылған.

Сол себепли де, базар әтирапында жынаятлардың алдын алыў мақсетинде профилактикалық илажлар және де күшейтилип, районлық ИИБ қорғаў бөлими  жәмийет ортасында дүзилген шәртнама тийкарында еки пост, он еки хызметкерден ибарат таяныш пункти шөлкемлестирилип, 136 бақлаў камералары орнатылды. Усы орында мәмлекетимиз Президенти Ш.Мир­зиёевтың пайда болып атырған жынаят­тың ақыбетлери менен гүресиў емес, бәлким, жынаяттың алдын алыў зәрүр, жынаят бирде-бир кәсипке ийе болмаған, жумыссыз пуқаралар тәрепинен исленеди, деп айтқан сөзлери қаншелли туўры екенлигин көриўимиз мүмкин. Бул жоқары талаплардан усы бағдардағы жумысларды және де жетилистириў илажларын алдымызға ўазыйпа сыпатында қойдық. Сонлықтан, район прокуратурасы тәрепинен жумыссызлықты сапластырыў, пуқараларды жумысқа орналастырыў бойынша әмелий жәрдемлер көрсетилип, жыл басынан берли 32 пуқара жумыс­қа жайластырылды. Буннан тысқары, 34 исбилерменлик субъектлерине ҳуқықый жәрдемлер көрсетилип, прокуратураның басламасы менен 8 исбилерменлик субъектлерине 783 миллион сум муғдарында жеңиллетилген кредит қаржыларының ажыратып берилиўи тәмийинленди. Алып барыл­ған илажлар нәтийжесинде төрт жаңа жумыс орынлары жаратылды.

Мине, усы тақылетте пуқараларды жумыс­қа орналастырыўда әмелий жәрдем көрсетиў арқалы бизлер бир­қанша жынаятлардың алдын алыўға еристик, деп ойлаймыз. Соның менен биргеликте, усы күнге дейин районда жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм профилактика күнлерине байланыслы 600 ге жақын сәўбетлер, халық пенен жүзбе-жүз ушырасыўлар өткериў ар­қалы олардың машқалаларын шешиў мәселесине айрықша итибар қаратылмақта. Булар өзиниң унамлы нәтийжесин бериўи сөзсиз.

Ө.ХУДАЙБЕРГЕНОВ, Төрткүл районы прокуроры, әдиллик киши мәсләҳәтшиси.

Erkinkarakalpak.uz

Бөлимлер