Тазалық мәдениятын сақлаў қыйын ба?

— Музқаймақтың қабығын жерге тасламасаң-о, балам! - деп еле гәпин толық айта алмай қалған жасыүлкен ағайға сол музқаймақ жеп турған баланың анасы: «Ағай, сизиң не жумысыңыз бар, тасласа не бопты, оны тазалайтуғын адамлар бар емес пе, олар өз жумысын ислесин!»  деп қолындағы целлофан қалташа толы семешка қабықларын жерге ылақтырып, жасыүлкенниң әбден ғәзебин келтирмекши болды. Жасыүлкен де салдамлылық етип, оған басқа гәп айтпады. Жасыратуғыны жоқ, бундай ўақыяның күнде болмаса да жийи-жийи гүўасы боламыз.

Бир сапары үйдиң алдына самал менен пәтпелектей ушып келген «рәң-бәрең» целлофан қалташаларды жыйнап жүрип, 5-6-класс шамасындағы қоңсы балаға шығындыларын жыйнаўға жәрдемлесип жибер дегенимде бала гәпимди еки етпеди. Бирақ, бул сапары жоқарыда айт­қан ўақыя енди мениң менен тәкирарланды. Баланың анасы «Үстиңди бүлдирип не қылып жүрсең, сол мусорларды жыйнаў саған қалды ма!!» деп балаға бақырды. Мен ойланып қалдым...

Бүгинги XXI әсирди пластмасса әсири десек те болады. Ҳәмме нәрсе, ҳәтте бир дана шийринлик те целлофан қалташа менен оралған. Әлбетте, ол жақсы нәрсе... Деген менен, биз оларды қолланып болғаннан соң негедур тазалық мәселесин умытамыз. Дурыс, қаламызда тазалықты сақлаў мәкемелери өзлерине жүклетилген ислерин орынлап келмекте. Лекин, сол шығындыларды ҳәр күни таслап атырған қала турғынлары ҳеш ойланбай ма екен!

Ҳәр бир инсан тазалықты сақлаў мәдениятын ең дәслеп өзинен баслаў керек. Бирақ, негедур оған әмел етпеймиз. Көшедеги шығындыларды жыйнаўды көпшилик ар көреди. Тазалықты сақлаў тек ти­йисли орынның иси емес. Ҳәр күни шаңарақта дастурхан әтирапында яки мектеплерде балаларымызға шығындылардың қоршаған орталыққа, тәбиятқа зыянын түсиндирип барыў зәрүр. Илимпазлардың айтыўынша, бир мәрте қолланыл­ған целлофан қалташа яки пластмасса ыдыстың тәбийғый ҳалда жоқ болып кетиўине бир әсир ўақыт керек екен. Демек, күнине 10 дана тасланды целлофан қалташаны тийисли шығындылар орнына тасласақ, ана-тәбиятымызға әдеўир жәрдем тийгизип, мәмлекетимизде экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў мәселесиндеги алып барылып атыр­ған ийгиликли ислерге өз үлесимизди қосқан болар едик.

Ө.ЕРМАНОВ, журналист.

Диққат, диққат!  KRuz.uz сайтини ижтимоий тармоқларда кузатиб боринг

Бөлимлер