Нөкис қаласында 58 пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм олардың 460 тан аслам кеңесгөйин сайлаў нәзерде тутылған

Пайтахтымызда пуқаралар жыйынларының баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаў басланды. Бул ҳаққында Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы Д.АБИБУЛЛАЕВ хабарлады.

Нөкис қаласындағы «Дослық гүзары» мәкан пақаралар жыйыны аймағында  951 хожалықта 5849 халық жасайды. Мәкан пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйин сайлаўға бағышланып ўәкиллер мәжилисин басқарып барған жумысшы топар басшысы Ә.Шарипов жыйналғанларды усынылған еки талабанның өмири ҳәм мийнет жолы менен таныстырды.  Ашық даўыс бериў жолы менен өткерилген мәжилисте усы күнге шекем «Дослық гүзары» мәкан пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) болып ислеп келген М.Айтмуратов қайта сайланды. Сондай-ақ, ўәкиллер пуқаралар жыйыны баслығының (ақсақалының)  кеңесгөйлерин де сайлады.

Аймақ турғынлары атынан Р.Зарекеев, Р.Шарафуддинова, Г.Асеновлар шығып сөйлеп, ушырасып атырған машқалаларды шешиў бойынша өзлериниң пикир-усынысларын билдирди.

Бөлимлер