Нөкис қаласындағы «Бақшылық» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 418 хожалықта 3 мыңға шамалас халық жасап келмекте

Жумысшы топар ағзалары тәрепинен болажақ сайлаўды шөлкемлескенлик пенен өткериў мақсетинде белгиленген нызам талаплары шеңберинде бир қатар жумыслар алып барылды. Бул  мәкан пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўға бағышланған ўәкиллер мәжилисинде көзге тасланды. Онда мәкан пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) лаўазымына еки, оның кеңесгөйлигине 16 талабан усынылды. Бул ҳаққында Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы Д.АБИБУЛЛАЕВ хабарлады.

Мәжилисти басқарып барған жумысшы топар басшысы Ә.Хожаназаров жыйналғанларды усынылған талабанлар менен жақыннан таныстырды. Ашық даўыс бериў жолы менен өткерилген мәжилисте «Бақшылық» мәкан пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) болып Қ.Узақов, сондай-ақ, оның кеңесгөйлери сайланды.

Аймақ турғынлары атынан М.Жәдигеров, М.Қудайбергенов, Қ.Нийетуллаева ҳәм басқалар шығып сөйлеп, жаңадан сайланған пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлериниң алдағы жумысларында табыслар тиледи.

Бөлимлер