Қанлыкөл районы ҳәкимлиги тәрепинен business-portal.uz сайты иске түсти

Ҳәкимлик тәрепинен жаратылған веб сайт арқалы — Өзбекистан Республикасы Президентиниң исбилерменликти қоллап-қуўатлаў бойынша қабыл қылынған қарар ҳәм пәрманлары тийкарында район экономикасын жоқарылатыўда көп тармақлы фермер хожалықларына айландырыў, инвесторлар ушын жаратылған қолайлықлар, районда алдын болмаған жаңа жойбарларда тикленип атырған завод, фабрика ҳәм жеке меншик кәрханалар тәрепинен исленип атырған жетискенликлер («NUКUS LICОRISЕ» жуўапкершилиги шекленген жәмийети боян тамырды қазып алыў ҳәм қайта ислеў кәрханасы, «KANTEKS INVEST»  жип ийириў ҳәм текстил  өнимлерин  ислеп шығарыўшы фабрикасы, «INTЕRNАТIОNАL СОNSТRUСТIОN МАСНINЕRY» жеке меншик кәрханасы тәрепинен гүнжини қайта ислеў ҳәм май ислеп шығарыў заводы ҳ.т.б. ) сәўлелендириледи.

 Район халқының электрон тәризде район ҳәкимлиги виртуал  қабыллаўханасына  мүрәжат етиў ҳәмде өзиниң пикир усынысларын билдириў мүмкиншилиги жаратылды. Буннан тысқары веб сайтта, сайт ықласбентлери ушын район жетискенликлери менен танысып барыўда жаңа бағдар есапланады.

Бөлимлер