1-август күни абитуриентлер тестке өзлери менен нелерди алып кириўи мүмкин?

Абитуриентлер 1-август сәнесинде тестке өзлери менен қандай буйымларды алып кириўи мүмкинлиги ҳаққындағы сораў көпшиликти қызықтырады. Абитуриентлер тестке өзлери менен пуқаралық паспортлары ҳәм абитуриент руқсатнамасы қағазын алып кириўи керек. Буннан басқа ҳеш қандай буйымларды алып кириўге руқсат берилмейди. 

Еслетип өтемиз, университетке ҳүжжетлерин тапсырған абитуриентлердиң тест өткерилетуғын орынлары туўралы мағлыўматларды сайтымыздың алдыңғы мақалаларында келтирип өткен едик. 

Дерек: Karinform.uz

Бөлимлер