Қыңыр истиң қыйығы...

Халқымызда «Қыңыр истиң қыйығы қырық жылдан соң да шығады» деген нақыл бар. Буның мәниси, ҳәр қандай нызамсыз ҳәрекет яки қылмыслы ис ашылмай қалмайды, қай ўақ, бир ўақ олар әшкара болады. Әсиресе, ҳуқықый демократиялық принциплерге тийкарланған мәмлекетте бундай ҳәрекетлерге жол қойылмайтуғынын турмыстың өзи тастыйықламақта.

1983-жылы туўылған Қоңырат районындағы «Алтынкөл» посёлкалық пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы пуқара Нигара Абдуллаева да (аты-жөни өзгертип алынды) аўырдың үсти, жеңилдиң асты менен жасаўды әдет еткен заманласларымыздан саналады. Яғный, ол «Қоңырат саўда ком­плекси» ЖШЖ аймағында нызамсыз түрде валюта алмастырыў менен шуғылланып келген.

2017-жылы 21-февраль күни Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Салық, валютаға байланыслы жынаятларға ҳәм жынайый дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў Департаменти Қанлыкөл ҳәм Шоманай районлық бөлимлери ҳәм де Қоңырат районлық Ишки ислер бөлиминиң хызметкерлери менен биргеликте өткерилген тексериў нәтийжесинде Н.Абдуллаева пуқара Ш.Алламуратоваға (аты-жөни өзгертип алынды) нызамсыз түрде 90 000 (тоқсан мың) Қазақстан теңгесин жәми 1 980 000 (бир миллион тоғыз жүз сексен мың) сумға сатып атырған пайытында қолға алынды. Бул ҳәрекетлери менен Н.Абдул­лаева Өзбекистан Республикасы Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодексиниң 170-статья­сында нәзерде тутылған ҳуқықбузарлықты әмелге асырған.

Жоқарыда айтқанымыздай, ҳәр қандай нызамсыз ҳәрекет жазасыз қалмайды. Пуқара Н.Абдуллаеваның қылмыслы ислери де суд мәжилисинде ҳәр тәреплеме көрип шығылып, оған әмелдеги нызам талаплары тийкарында тийисли жаза тайынланды.

Ж.ҚУРБАНБАЕВ,

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Салық, валютаға байланыслы жынаятларға ҳәм жынайый дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў Департаменти Қанлыкөл районлық бөлими инспекторы.

Бөлимлер