Исбилерменлик бундай болмайды...

Артықмаш дүнья-мал, онда да ҳадал мийнетсиз, нызамсыз жоллар менен табылса «көз шығарып», ақыр-ақыбети жақсылыққа апармасын билсе де тийисли жуўмақ шығармайтуғынлар арамызда баршылық.

Төрткүл ра­йоны орайындағы А.Пирманов көшеси 3-үйдиң 2-бөлмесинде жасайтуғын З.Ш. қыңыр ислер менен шуғылланатуғынын қоңсы-қобалары жақсы билсе де тоқтаў айтпайды. Сум сум менен намазшамда табысып, пахта заводындағы  қолы суқ танысларының жәрдеминде жуўазханасын пахта шигити менен тәмийинлеп турады. Баҳасы сәл арзан жуўаз майына тийисли қосымталар қосылмай, санитария-гигиеналық талапларға жуўап беретуғын орынларда таярланбағанлығы себепли писирилген аўқатлар мазасыз боларын соң билип қалысады.

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы қасындағы СВБЖЖДЛҚГ  Департаментиниң Төрткүл районы бөлими, тийисли уйымлар ҳәм Мәмлекетлик салық хызметкерлери менен бирликте рейд өткерилгенде  ҳүжжетсиз, дизимге алынбаған, маслама усылында шигиттен пахта майын ислеп шығаратуғын цехты ислетип қойғаны мәлим болды. Жәми 5,5 миллион сумлық 88 килограмм пахта шигити, 242 килограмм гүнжара, цех­қа тийисли үскенелер, басқа да аўысық бөлеклер айғақлы зат ретинде қолға алынды. Өзбекис­тан Республикасы ЖКниң 1862-статьясының 1-бөлими менен жынаят иси қозғатылып, Төрткүл районы жынаят ислери судында көрип шығылғанда ти­йисли жазасын алды.

Елимизде исбилерменликти кең жолға қойып, ҳәр тәреплеме раўажландырыў ушын биринши гезекте тийкарлап беретуғын нызамлар ислеп шығылып, қолайлы шараятлар жаратыл­ған. Тилекке қарсы, усындай мүмкиншиликлерден утымлы пайдаланыўдың орнына салық, басқа да тийисли төлемлерден қашып, нызамсыз түрде саўда-сатық ислерине араласқанлардың ўақты келгенде пайдасы аўзы-мурнынан шығады. Рейд ағзалары алдын-ала топланған оператив мағлыўматлар бо­йынша усы жыл 27-март күни район орайындағы Муқимий көшеси 49-жайда жасаўшы пуқара С.А. исбилермен сыпатында дизимнен өтпес­тен, өз турақ жайының бир бөлмесин дүканға айландырып қойған. Саўданы гүжитип, алкогольли (4049,3 мың сум) ҳәм алкогольсиз (641,5 мың сум) ишимликлерди сатып атырған ҳәм қоймаханасында сақлап қойғаны есапқа алынды. Қылмысына сәйкес жаза тайынланды.

Исбилерменликти базар қатнасықларының талапларына ылайық алып барыўда Департаментимиз тәрепинен ҳуқықбузарлықларға жол қойғанлардың жазадан қашып қутыла алмаслығы, биринши гезекте ҳуқықый саўатлылығын жетилистириў арқалы нызамлы түрде жумыс алып барса иси раўаж табарына қолайлы шараятлар жаратпақта.

Г.БУХАРБАЕВ,

Төрткүл районы СВБЖЖДЛҚГ  Департаментиниң аға сорастырыўшысы,

әдиллик кеңесгөйи

Дерек: erkinkarakalpak.uz

Бөлимлер