Нөкистеги «Теремок» дүканын тонағанлар он жылға қамалды

Өзбекистан Республикасы Жынаят кодексиниң 164-статьясында нәзерде тутылған «Басқыншылық» жынаяты Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша судлары тәрепинен 2017-жылдың 1-ярымында 5 шахсқа қарата 4 жынаят иси көрилген болса, 2016-жылдың усы дәўиринде 9 шахсқа қарата 9 жынаят иси көрилген. Бул көрсеткиш азайған болса да пәс, залым нийет, инсанға тән болмаған ис-ҳәрекетлер арамызда ушыраспақта.

Басқыншылық, яғный, өзге шахстың мал-мүлкин талан-тараж етиў мақсетинде ҳүжим етип, өмири яки денсаўлығы ушын қәўипли зорлық көрсетиў менен қорқытып исленген болса Жынаят кодексинде нәзерде тутылған жазаға гирипдар болады. Мине, бул зулымлық жынаятты жаслардың ислеўи болса ең ашынарлы жағдай. 1996-жылы туўылған судланыўшы М.А., Нөкис компьютер ҳәм хабар технологиялары колледжиниң 3-курсында оқып жүрип, Нөкис қаласы Қызкеткен жағысы көшеси 72а жайда жасап келип, таныслары Ж.С. ҳәм Т.Р. менен Нөкис қаласы Төрткүл гүзары бойында «Караван сарай» ресторанына қарама-қарсы жайлас­қан «Теремок» атлы дүканды тонаў мақсетинде алдыннан тил бириктиреди. Жүзлерин танытпаў ушын 3 дана капрон колготкадан жасалған қара реңдеги маскаларды кийип, саат 20.30ларда светофордың қызыл реңи жанған ўақытта дәрҳал дүкан ишине бастырып кирип, Ж.С. ҳәм Т.Р. дүканшы қызды услап турып, М.А. дүкан кассасында бар болған 300 мың сум пулды алып, белгисиз тәрепке қашып кетеди. Кейин олар «Маңғыт» шайханасы тәрепте ушырасып, пулды өз-ара бөлисип алады. Бул жынаяты ушын Жынаят ислери бойынша Нөкис қаласы судының 2016-жыл 31-март күнги ҳүкими менен 10 (он) жыл мүддетке еркинен айырыў жазасы тайынланды.

Н.ХАТАМОВ,

Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша судының баслығы

Дерек: erkinkarakalpak.uz

Бөлимлер