Шоманайда газонлы киши спорт майданшасы пайдаланыўға берилди

Жақында район орайында және бир жаңа спорт имараты иске түсирилди. Райондағы жас исбилермен Шавкат Бабаев басшылық еткен «Рита Исмайлова» жеке меншик кәрханасы тәрепинен Халық банкинен 200 миллион сум кредит алып басланған жумсақ газонлы киши футбол майданшасы қурылып, питкерилип пайдаланыўға берилди. Майданша қурылысын «Нурбиби-Жаннат» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң шебер қоллы қурылысшылары қурып питкерди.

Жақында усы спорт майданшасының пайдаланыўға берилиўине байланыслы ашылыў салтанаты мәресими өткерилди. Мәресимде қутлықлаў сөз сөйлеген район ҳәкими Б.Янгибаев, Өзбекистан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси баслығы А.Дәнияров, Шоманайлы кексе палўан, миллий гүрес бойынша жәҳән чемпионы Ж.Қалжанов, қурылыс жумысларын жүргизген кәрхана баслығы М.Ғурбановлар жасларымызға саламатлық тилеп, район халқын жаңа имараттың иске түсирилиўи менен қутлықлады.

Имарат ийеси жас исбилермен Ш.Бабаев усындай имканиятлар жаратып берген Президентимизге, қурылысты питкериўге жәрдем көрсеткен район ҳәкимине ҳәм қурылысшыларға өз миннетдаршылығын билдирди.

Районда белгили исбилермен, усы ислердиң тийкарғы басламасын салған Муратбай Бабаев жақсы нийетлер менен район халқына тилек билдирди.

Қурылыс басшысы М.Ғурбанов қурылыстың симболикалық гилтин Ш.Бабаевқа салтанатлы жағдайда тапсырды. Соңынан спорт майданшасы дәрўазасына тартылған лента кесилип, майданшада ойын басланды. Жәҳән чемпионы Жийенбай аға Қалжанов тәрепинен тебилген топ дәрўазаға өтип, ойын қызғын ҳәўиж алды.

Солай етип Шоманайлы жаслар және бир спорт имараты түңги жақтыртқыш орнатылған газонлы киши спорт майданшасына ийе болды.

Майданшада ҳәр күни ойынлар өткерилмекте.

Дерек: shomanay.rk.uz

Бөлимлер