Қанлыкөлде «Modern Business Education» оқыў орайы өз жумысын баслады

Республикамыз ҳүкимети тәрепинен Ўатанымыз келешеги болған жасларымызды билимли, жетик қәнийгелер етип  таярлаў тараўына болған  итибарының нәтийжесинде орынларда қолайлы шәриятлар, имканиятлар жаратылып берилмекте.

2017-жыл Қанлыкөл районы жаслары ушын үлкен қуўанышқа толы болды, себеби, Ана Ўатанымыз Ғәрезсизлигиниң 26 жыллық байрамы қарсаңында Қанлыкөл Санаат-транспорт кәсип-өнер колледжи имаратында, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кәбинети тәрепинен берилген,  Мәмлекетлик емес билимлендириў мекемелери лицензиясы тийкарында «Modern Business Education» оқыў орайы өз жумысын баслады.

Оқыў орайында билимлендириў тараўындағы тәжирийбели тренерлер тәрепинен ислеп шығылған ең нәтийжели дәстүрлер, инновацион  оқытыў усыллары, оқыў бағдарламалары тийкарында мекеме-шөлкемлер қәнийгелери ҳәм абитурентлер ушын қосымша оқыў курслары шөлкемлестирилген.

Абитурентлер ҳәм қызығыўшылар ушын тереңлестирилген оқыў бағдарламалары тийкарында төмендеги пәнлер бойынша билим бериледи: компьютер курсы, инглис тили, рус тили, қарақалпақ тили, математика, физика, химия, биология, тарийх.

Оқыў курслары хызметлери лицензияланған болып, табыслы  тамамлағанынан кейин (компьютер курсы (1 ай), ингилис тили (3 ай),рус тили (3 ай) пәнлеринен питкериў имтиханлары тийкарында)  орай тәрепинен «Сертификат» бериледи.

Оқыў  курслары төлемли болып, 12 ҳәм 15 адамнан ибарат топарларда әмелге асырылады.

Дерек: qonlikol.rk.uz

Бөлимлер