Нөкис районында «тексеремен» деген қадағалаўшы жәрийма төледи

Қарақалпақстан Республикасы Тутыныўшылардың ҳуқықларын қорғаў жәмийетлери Федерациясы тәрепинен тутыныўшылардың ҳуқықларын қорғаў ҳәм ҳәр қыйлы нызам бузыўшылықлардың алдын алыў бағдарында бир қатар илажлар өткерилмекте. Биз Федерацияның Баспасөз ҳәм мәлимлеме секторы мағлыўматлары тийкарында Нөкис районында өткерилген илажлардан таярланған қысқаша хабарларды дыққатыңызға усынамыз.

Нөкис районы, «Бахытлы» елаты, Жипек жолы көшесинде жасаўшы Қыдырбай Қалменов арза менен мүражат етип, онда Нөкис районлық Газ тәмийнаты кәрханасының қадағалаўшысы «Ж.Б» Қ.Қалменовтың үйине барғанлығын ҳәм газ есаплағышының пломбасын тексериў ўақтында оны үзип алғанлығын, соң қадағалаўшы тутыныўшының қарызы жоқ болыўына қарамастан газ пломбасының үзилгенлиги ҳәм ҳәр бир ай ушын норматив, деп 223759 сумлық қарыздарлығы бойынша баянлама дүзгенлигин көрсеткен.

Мүрәжат бойынша үйрениў жумыслары алып барылғанында пуқараның баянламада көрсетилгениндей, қарызы жоқ екени анықланған. Сондай-ақ, газ есаплағыштың пломбасы қадағалаўшының айыбы менен үзилгенлиги себепли усы қарыз хызметкердиң айлық ис ҳақысынан өндирилди.

Бөлимлер