Хожели районында Президент саўғасы өз ийелерине тапсырылди

“Халық  пенен пикирлесиў  ҳәм инсан мәплери жылы” мүнәсебети  менен  Мәмлекетемиз тәрепинен  инсан мәплерин тәмийинлеў, халықтың ҳәмме қатламының турмыс жағдайларын жақсылаў , әсиресе, кем тәмийнленген ҳәм өзгелер көмегине мүтәж  инсанларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, оларға мүнәсип турмыс шараятын  жаратып бериў мақсетинде Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен 2017-жыл 1 август күни имканияты шекленген пуқараларды қоллап-қуўатлаў бойынша пәрман қабыл етилди.

Және де Өзбекистан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2017- жыл 1 июнь күнги 10-11-41 санлы тапсырмасына муўапық орынларда нагиран ҳәм мийнетке жарамсызлық дәрежеси шекленген  пуқараларды қоллап-қуўатлаў арқалы  олардың бәнтлигин тәмийинлеўде районда 2 ҳаял-қызларымызға Президент мәмлекет мәсләҳәтшиси Т.А. Худайбергенов тәрепинен көшпели қабылда 6-июнь күни тигиў машинасы берилди.

Мине бүгин ең уллы, ең әзийз–Ўатанымыз Ғәрезсизлигиниң  26 жыллығы  мүнәсебети  менен өткерилип атырған  мүриўбет тадбирлеринде,  үлгили жойбар тийкарында кем тәмийнленген хожалықларға биринши типтеги салынып атырған 1 этажлы, 3 ханалы жайлар райондағы 8 ыхтияжлы, 5 кем тәмийнленген шаңарақларға,  1 имканияты шекленген ҳаял-қыз Президент саўғасы-заманагөй  үй “Қишлоқ қурилиш инвест” инжеринг компаниясы  тәрепинен 1 млрд, 648 млн сумлық  қурылыс ислери жуўмақланып бүгин өз ийелерине тапсырылмақда.   

Усы күнге шекем өзин ата-анасының үйинде жасап келген ҳаял-қызымыз бүгин өз имаратына ийе болып,жәмийетимизде  орнын тапты.

Бөлимлер