Қараөзекте жаңа цех жумыс баслады

Қараөзек районлық бәнтликке көмеклесиў орайы жанынан исбилермен Фаррух Расулов басшылығында «Шамширгарон эффект» жуўапкершилиги шекленген жәмийети жаңадан тигиў цехын ашып жумыс баслады.

           Жәмийет «Миллий банк»тиң қаржыландырылыўы менен жаңадан заманагөй тигиў машиналары ҳәм керекли қураллар менен тәмийинленип, тийкарынан ерлер ушын шалбарлар тигиўден жумысын баслап атыр. Жумыс ислеп атырған отыз жастың бул орындағы искерлигин көрип көзиң қуўанады, себеби заманагөй тигиў машиналарында сапалы кийим тигилип, базарларымызға жеткерип берилмекте.

      - Келешекте жумыс орынлары  санын арттырыў ҳәм өнимлер түрин көбейтиў, әсиресе экспорт ушын сапалы ерлер ҳәм ҳаял-қызлар шалбарлары менен көйлеклерин жеткерип бериў сыяқлы режелеримиз бар. Ҳәзир тийкарынан колледж питкериўшилери ҳәм үйде бос отырған ҳаял-қызларды, сондай-ақ имканияты шекленген қызларды  жумысқа қабыллап, бәнтлигин тәмийинлегенбиз, - дейди жас исбилермен Ф.Расулов.

      - Мен Нөкис медицина колледжин өткен жылы питкерип, жумыссыз отырған едим. Қызығыўшылығым себепли кийим тигиў цехларына қатнап тәжирийбе топладым. Усы жәмийет ашылғанын еситип хабарластым ҳәм бириншилерден болып жумысқа қабылландым. Буннан ата-анам да қуўанышлы, - дейди биз бенен сәўбетте А.Караматдинова.

 

Қараөзекте жаңа цех жумыс баслады

 

Қараөзекте жаңа цех жумыс баслады

 

Қараөзекте жаңа цех жумыс баслады

 

Қараөзекте жаңа цех жумыс баслады

Дерек: makan.uz

Бөлимлер