Халықтың талабын қанаатландырыў илажлары әмелге асырылмақта

Республикамыз бойынша халықтың гүзги-қысқы дәўирде тәбийғый газ ҳәм суйылтылған газ бенен үзликсиз тәмийинлеў мақсетинде жыл басында белгиленген бағдарлама тийкарында бир қатар жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, жыллық режеге муўапық 13,8 километрлик газ тармағын ири оңлаў режелестирилип, әмелде 14,8 километр узынлықтағы газ тармағына оңлаў жумыслары алып барылды. Сондай-ақ, 18,9 километрлик газ тармағы реконструкцияланып, 5036 дана газ бөлистириў қурылмалары техникалық көриктен өткерилди. 466,3 километрлик газ қубырларын басым астында  тығызлыққа сынаў ҳәм ҳаўа басымы жәрдеминде тазалаў жумыслары әмелге асырылды. 572,5 километрлик жер асты газ қубырларының жағдайы арнаўлы үскенелер жәрдеминде тексерилип, 110,3 километрлик газ қубырлары боялды.

Бүгинги күнге келип тәбийғый газ тармағы болмаған ҳәм гүзги-қысқы мәўсимде газ бенен толық тәмийинленбеген аймақларда жасаўшы 101,3  мыңға жақын шаңарақлар суйылтылған газ бенен бир тегис тәмийинленетуғын болды.

Өтип баратырған жыл даўамында газ тәмийнаты кәрханалары тәрепинен қосымша рәўиште 14 мың 476 дана турмыслық газ баллонлары алынып, халыққа тарқатылып берилди. Быйылғы жыл ушын жәми 11725 тонна суйылтылған газ қоры ажыратылған болып, гүзги-қысқы мәўсимде халықтың суйылтылған газге болған талабын қанаатландырыў мақсетинде сентябрь-декабрь айлары ушын қосымша 1454 тонна муғдарында газ қоры ажыратылған. Суйылтылған газ ислеп шығарыўшы кәрханалардан суйылтылған газди тасып алып келиў ушын 5 «МАН» маркалы автоцистерналар ҳәм ижараға алынған 20 вагон цистерналар пайдаланылмақта.

Халықтың буйыртпалары тийкарында суйылтылған газ баллонларын толтырыў бойынша Аралбойы аймағында газ тәмийнаты кәрханаларына қараслы болған 4 суйылтылған газ толтырыў пункти ҳәм 1 газ толтырыў станциясы хызмет етпекте. Соның менен бирге, газ толтырыў пунктлеринен алыс ҳәм жетип барыў қыйын болған елатлы пунктлердеги шаңарақларға шараятлар ҳәм қолайлықлар жаратыў мақсетинде суйылтылған газ баллонларын жеткерип бериўде 28 арнаўлы «Исузу» автотранспортлар хызмет етпекте. Халықты суйылтылған газ бенен тәмийинлеўде барлық шараятлар ҳәм имканиятлар жаратылған ҳәм газ тәмийнаты кәрханаларының қуўатлылығы жетерли.

Тек ғана, Хожели районы мысалында қарайтуғын болсақ быйылғы жылда район бойынша жыллық режеде белгиленген 3,7 километрлик газ тармағын толық оңлаўдан шығарыўдан белгиленип, әмелде 4,7 километрлик яғный, республика бойынша орынланған жумыс көлеминиң 32 процентин қурайтуғын тармаққа оңлаў ислери әмелге асырылды. Сондай-ақ, 3,8 километрлик газ тармағы реконструкцияланып, райондағы 573 дана газ  бөлистириўши қурылмалар техникалық көриктен өткерилди. Район аймағында тәбийғый газ жетип барыўы қыйын болған аймақларда жасаўшы 569 шаңарақ жыл даўамында суйылтылған газ бенен үзликсиз тәмийинленеди, оларға пайдаланыў ушын газ тәмийнаты кәрханасы тәрепинен 1249 газ баллоны жеткерип берилди.

Қарақалпақстан Республикасы Министлер Кеңесиниң усы жыл 13-октябрьдеги бийлиги тийкарында республика аймағында быйылғы гүзги-қысқы мәўсимде ыссылық мәўсиминиң басланыўы 16-октябрь деп белгиленди. Бүгинги күнде газ тәмийнаты кәрханалары хызметкерлеринен ибарат қосымша жумысшы топарлар шөлкемлестирилип, газ тармақлары ҳәм үскенелерин қысқы режимге өткериў бойынша сазлаў ҳәм оңлаў жумыслары алып барылмақта.

Халықты тәбийғый ҳәм суйылтылған газ бенен турақлы тәмийинлеў бойынша барлық илажлар көрилмекте ҳәм бул жумыс қала ҳәм район ҳәкимликлери тәрепинен қадағалаўға алынған.

Қарақалпақстан хабар агентлиги

Бөлимлер