III-«BRAVISSIMO» таңлаў фестивалында жерлесимиз жеңимпаз болды

2017 жыл 28-30 октябрь кунлери Қазақстан Республикасы Алмата қаласында өткерилген Халықаралық балалар ҳәм үлкен жастағы дөретиўшилер қатнасыўындағы  III-«BRAVISSIMO» таңлаў фестивалында жеңимпаз болған жерлесимиз жас талант ийеси Зинатдин Нуратдиновты Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министри Полат Айтмуратов қабыл етип оны бул жетискенлиги менен қутлықлады ҳәм келешектеги дөретиўшилик жумысларында табыслар тиледи. Жерлесимиз Сәз әсбапларынан қобыз жөнелиси бойынша сыйлы биринши орынды ийелеген.

Адилбек Сейтов

Қарақалпақстан Республикасы

Мәденият министрлиги бөлим баслығы

Бөлимлер