ҚМУдың оқытыўшысы Россияда өткерилген «Жыл оқытыўшысы – 2017» таңлаўында жеңимпаз болды

karinform.uz  басылымы хабар бериўинше, усы жылы Пенза қаласында «Жыл оқытыўшысы – 2017» III халықаралық таңлаўы өткерилди. Таңлаў «Улыўма педагогика, педагогика тарийхы ҳәм билимлендириў», «Оқытыўдың теориясы, методикасы ҳәм тәрбиялаў», «Физикалық тәрбиялаўдың теориясы ҳәм методикасы», «Педагогикалық хызметтеги информациялық технология», «Заманагөй педагогиканың актуал мәселелери» сыяқлы секциялардан ибарат болды. Қарақалпақ мәмлекетлик университети оқытыўшысы, филология илимлериниң кандидаты, инглис тили ҳәм әдебияты кафедрасының доценти Дәмегүл Сейтова «Педагогикалық хызметтеги информациялық технологиялар» секциясы бойынша жеңимпаз деп табылды ҳәм биринши дәрежели диплом менен сыйлықланды. 

Бөлимлер