Сын: Нөкисте «маршрутка»да жол ҳақы неше сўм?

«Еркин Қарақалпақстан» газетасының журналисти И.Петрушина Нөкис қаласында гүз-қыс айларында ерте күн батыўының себебинен жәмәәтшилик транспортлар менен байланыслы  қолайсызлықлар келип шығыўын жазды.

Автордың айтыўынша, Нөкис қаласында адамлардың жумыстан қайтыў ўақтында жөнелисли таксилер жетерли емес. Бундай гезлери нәўбеттеги транспортты көп ўақыт күтип турыў керек, оның үстине кейингисине отырып алыўға үмит те жоқ. Айырым шофёрлар болса өзиниң жөнелиси бойынша табличканы алып қойып 1000 сўмнан кетиўди усыныс етеди.

Мине неше жыллардан берли бул жағдай күнниң кысқарыўы басланғаннан басланады. Буған анықлық киритиў ушын журналист Нөкис қаласы ҳәкимияты жанындағы Нөкис қалалық транспорт басқармасы баслығы А.Мамбетовқа хабарласқан.

- «Сизиң айтқаныңызға қосыламан, қалада жөнелисли таксилер менен жағдай әпиўайы емес. Қағыйда бузарлықлар жүдә көп болғаны ушын бизлерге шағымларда көп. Оларға шара көрип те атырмыз. Бирақ, бәри избе-изликте. Ҳақыйқаттан да, түсте ҳәм кеште жумыстан қайтатуғын ўақытта адамлардың саны көп болып, жөнелисли таксилердиң аз екени сезиледи. Бирақ бул жағдай бизге байланыслы емес. Ҳәр шеректе бизлер жаңа жөнелислер бойынша тендерлер өткеремиз ҳәм ҳәмийше көпшилик исбилерменлердиң қалалық транспортларда ислеўди қәлемейтуғынын көремиз.

Ҳәзирги күнде соны айта аламан, 40 жөнелис бойынша тасыўшылар жетиспейди. Исбилерменлердиң не ушын тенделерде қатнасыўды қәлемейтуғыны менимше, риторикалық сораў болса керек. Тасыўшылар тәрепинен жанылғы, амортизациялық шығынлардың баҳалары жол кирейге қарағанда тезирек  өсип атырғанын еситиўге болады.

Сонлықтан, дәл усындай қысқы ўақытлары қараңғының түсиўи көпшиликти тезирек үйине қайтыўға мәжбүрлейди. Сол ушын жөнелисли таксидегилер бундай көп жолаўшылар санына үлгере алмайды.

Ал енди, қағыйда бузарлықларға келсек, бизиң мекемемиз бул менен гүреспекте. Бизде исеним телефоны (билмейтуғынлар болса: 2225849, жумыс ўақты 9:00 ден 18:00 ге шекем ислейди) бар ҳәм биз пуқаралардың мүрәжатларын жуўапсыз қалдырмаймыз.

Пуқаралар тариф бойынша төлемнен көп алыў, шофёрлардың жолаўшыларға қопал мүнәсибетте болғаны, жөнелиси бойынша жүрмеўи, машиналардың тоқтамай кетиўи, сондай-ақ көликтиң техникалық жағдайы талапларға жуўап бермейтуғыны себебинен мүрәжат етеди.

Мысалыға, 15 жөнелистеги автобуста колледж оқыўшысын студентлик билети менен апарып қойыўды қәлемей жол кирей ушын ҳақы талап етилген. Шағымды көрип шыққаннан кейин ҳәм шофёр тәрепинен қағыйда бузарлық анықланғаннан соң ол жумыстан босатылды. Усындай жаза менен 28-жөнелис шофёры да жазаланды. Яғный, ол 1000 сўмнан адам тасып, жетон берген қызды машинасынан түсирип кеткен. 53-жөнелистеги шофёрда жумыстан алынды. Себеби ол жол кирей баҳасын көтерип, жөнелистиң соңына шекем адамларды апарып қоймаған.  Ҳәкимиятқа келген шағымларды да көрип атырмыз. Мысалы, «Қутлы мәкан» пуқаралар жыйыны турғынлары мәҳалле турғынлары санының артып баратырғаны себепли тендер комиссиясының аймаққа таза жөнелис ашыўды шөлкемлестирип бериўин сорады. Өтиниш Жол ҳәрекети қәўипсизлиги басқармасына көрип шығыў ушын жиберилди. Бирақ, олардың жуўмағы бойынша жаңа жөнелис ашыўға рухсат берилмеди. Ҳәзир басқа шөлкемлер менен бул мәселени шешиўге ҳәрекет етип атырмыз. Себеби, мәкан пуқаралар жыйыны турғынлары ҳақ, оларға транспорт барыўы керек.

Жөнелисли таксилерде баҳалардың тарифтен жоқары көтерилиўи мәселеси бойынша болса,  қадағалаўды тендерди алған исбилерменик субъектлери сондай-ақ, басқа мәмлекетлик дүзилмелер шуғылланыўы керек», - деди А.Мамбетов.

Автордан: Қағыйда бузарлықларға қарсы гүресиў шаралары қолланылып атырғанына қарамай, әмелдеги қадағалаў нәтийжесиз, көплеген жөнелислерде шофёрлар саат кешки алтыдан кейин жол кирейди тарифтен жоқары етип алады. Жолаўшылар ушын бул әпиўайы жағдай болып қалғанлықтан  үндемей жол кирейди шофёр айтқан баҳада төлейди. Жәмәәтлик транспорт жақсы дәрежеде жумыс ислеўи, қәўипсиз болыўы ҳәм баҳалардың күн даўамында өзгермеўи ушын қалалық басшылардың ямаса парламентлик дәрежеде бул мәселени шешетуғын ўақыт келип жетти.

Дерек: makan.uz

Бөлимлер