Шавкат Мирзиёев Шымбайда (фото)

Президентимиз Шавкат Мирзиёев Қарақалпақстанға сапарын Шымбай районындағы 8-санлы мекптепке шекемги билимлендириў мекемесинен (бала бақша) баслады. Бул ҳақкында ЎзА хабар бермекте.

Президент барған бақша 140 орынға арналған болып, 1992-жылы ашылған. 37  педагог ҳәм тәрбияшы оларға ғамхорлық етпекте.

Мәмлекетимиз Президенти бақшада балаларға жаратылған шәраятлар менен танысты, тәрбияланыўшыларды жақынлап қалған Жаңа жыл байрамы менен қутлықлады.

- Мектепке шекемги тәрбия системасына итибар қаратып атырғанымыз тосыннан емес, - деди Шавкат Мирзиёев. Жаслар тәрбиясына бүгиннен баслап итибар бермесек ертең кеш болыўы мүмкин.

Президентимиз балалардың аўқатланыў рационы менен қызықты.

- Мектепке шекемги билимлендириў мекемелерин Қарақалпақстанның ықлым шәраятларынан келип шығып қурыў керек, - деди Президент. Ҳәр бир хананы ысытылатуғын пол менен тәмийинлеў зәрүр. Буннан тысқары бул сала ушын кадрлар таярлаў системасын да қайта көрип шығыў керек. Буның ушын жоқары оқыў орынлары жанында арнаўлы курслар шөлкемлестириў лазым. Тәрбияшылар дәрежеси балалар келешеги ушын үлкен әҳмийетке ийе.

Мәмлекетимиз Президенти жаңа қурылып атырған бақшалар жойбарын таярлаўда Қубла Корея тәжирийбесин енгизиў кереклигин айтты.

- Бундай  имаратларды ескише усылдағы жойбарлар менен қурыў өзин-өзи ақламай атыр. Балалардың жатақханалары ҳәм сабақханаларын кең ҳәм жарық етип қурыўымыз керек, административлик ханаларды ықшамлаўымыз керек, - деди Президент.

Аўдарма: makan.uz

Бөлимлер