Шавкат Мирзиёев Шымбай районында академиялық лицейде болды

Мәмлекетимиз Президенти Ташкент мәмлекет аграр университети Нөкис филиалының Шымбай районындағы академиялық лицейинде болды. Бул ҳаққында ЎзА хабар бермекте.

Усы жерде фармацевтика санаатын еле де раўажландырыў, дәри-дармақ ҳәм медицина буйымларын ислеп шығарыўшыларды қоллап-қуўатлаў, ишки базарды мәмлекетимизде ислеп шығарылған жоқары сапалы препаратлар менен толтырыў бағдарында әмелге асырылатуғын потенциаллы жойбарлар усынылды.

Президентимиз бул тараў келешегин жоқары баҳалап, бул бағдарда қәнигелер таярлаў системасын жетилистириў кереклигин айтты.

Аўдарма: makan.uz

Бөлимлер