«Ўзбекистон темир йўллари» оқыўшы ҳәм студентлер ушын 50 процентлик шегирме ҳаққында мәлим етти

Усы жылдың 28-декабрь күнинен 2018-жыл 10-январьға шекем оқыўшы ҳәм студентлер ишки жөнелислерде ҳәрекетленип атырған жолаўшы поездлары ушын жол билетлерин 50% шегирме тийкарында сатып алыўы мүмкин. Бул ҳаққында «Ўзбекистон темир йўллари» мәлимлеме хызмети хабар бермекте.

Айтылыўынша, бул шегирме республиканың тек ғана жергиликли жөнелислерине белгиленген. Сондай-ақ, халық аралық жөнелислерде қатнаўшы ҳәм «Ўзбекистон темир йўллари»  акционерлик жәмийетине қараслы болмаған және жоқары тезликте ҳәрекетлениўши «Афросиёб» поездлерине тийисли емес.

Аўдарма: makan.uz

Бөлимлер