Нөкис районында 36 ҳаял-қызлар сырт мәмлекетлерге узақ мүддетке шығып кеткен

Бүгинги күнде Президентимиздиң тиккелей басшылығы ҳәм басламалары тийкарында пуқаралардың тыныш ҳәм абадан турмыс кешириўин тәмийинлеў, ертеден ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, жынаятшылыққа қарсы гүресиў бойынша республикамыз бойлап салмақлы жумыслар әмелге асырылмақта. Усы тийкарда бизиң Нөкис районы ҳаял-қызлар комитетинде де жынаятшылыққа қарсы гүресиў, олардың алдын алыў ҳәм жүз бериўи мүмкин болған шараятларды тоқтатыўға байланыслы жумыслардың нәтийжелилигин арттырыў бойынша «Жол картасы» бәнтлеринде нәзерде тутылған ўазыйпалар орынланып келинбекте. Усы «Жол картасы» тийкарында мәҳәллелерде, оқыў орынларында ҳәм мәкемелерде жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықлар жүз бериўиниң алдын алыў, тынышсыз шаңарақлар ҳәм олардың себеплерин анықлаў, сырт мәмлекетлерде узақ мүддетте жүрген ҳаял-қызларды анықлаў, соның менен бирге олардың ҳуқықый саўатын, билим дәрежесин арттырыў бойынша турақлы түрде үгит-нәсият жумыслары алып барылмақта. 
12-декабрь күни «Саманбай» АПЖсында адам саўдасына қарсы гүресиў, жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықтың алдын алыўа бағышланып үгит-нәсият илажы өткерилди. Илаж даўамында аўыл пуқаралар жыйынында бүгинги күнде 36 ҳаял-қызлар сырт мәмлекетлерге узақ мүддетке шығып кеткен, ал 19 ҳаял-қызлар қайтып келген. Жумыс ислеў ушын сырт мәмлекетлерге узақ мүддетке шығып кеткен ҳаял-қызлардың шаңарақ ағзалары менен сәўбетлесиўлер өткерилди. 
Усындай илаж «Кердер» аўыл пуқаралар жыйынында да болып өтти. Аўыл пуқаралар жыйынында ноябрь айының өзинде 1 ҳаял-қыз узақ мүддетке шығып кеткен болса, 5 ҳаял-қыз қайтып келген. Буннан басқа да Шортанбай аўыл хожалық кәсип-өнер колледжинде ҳәм Кердер санаат транспорт кәсип-өнер колледжлеринде ҳаял-қызлардың, әсиресе, жумыссыз үй бийкелериниң жәмийетте социаллық белсендилигин, сиясий ҳәм ҳуқықый саўатын, билим дәрежесин арттырыўға бағышланған дөңгелек стол әтирапында сәўбетлесиў өткерилди. Колледж оқыўшыларына, әсиресе, өспирим қыз балаларға жынаятшылықтың унамсыз ақыбетлери, жынаятшылықты келтирип шығаратуғын шараятлар, оларға қарсы гүресиўде үгит-нәсияттың орны темаларында сәўбетлесиўлер өткерилди. Сондай-ақ, «Қутанкөл» МПЖсында «Мен ҳаялман! Жынаятқа қол урыўға ҳақым жоқ!» атамасында ҳаял-қызлар арасында үгит-нәсият жумыслары шөлкемлестирилди. Илаж даўамында ҳаял-қызларымыздың жәмийеттеги тутқан орнын, олардың сана сезимин, дүньяқарасын кеңейтиў, олардың кеўиллерин көтериў мақсетинде районлық мәденият үйи ҳәм балалар музыка ҳәм көркем өнер мектеби тәрбияланыўшылары тәрепинен концерт бағдарламасы қойып берилди. 
Солай етип, үгит-нәсият илажы даўамында «Қутанкөл» МПЖсында ҳәм «Тақыркөл» АПЖсында ҳаял-қызлар арасында жынаятшылық жағдайларын болдырмаў, олардың алдын алыў бойынша «Мен ҳаялман! Жынаятқа қол урыўға ҳақым жоқ!» атамасында ислеп шығылған баннерлер орнатылды.
Ҳақыйқатында да «Мен ҳаялман! Мен анаман! Мен қыз баламан! Жынаятқа қол урыўға ҳақым жоқ!» деген сезимлер ҳәр бир ҳаял-қызлардың кеўлинде орын алып «Мениң шаңарағымда да, аймағымда да жынаят болмаўы керек» сүрени астында аўызбиршиликти сақлап, жынаяттың алдын алыўда белсендилик көрсетип, сергекликти умытпасақ бул мақсетимизге ерисетуғынлығымыз анық.

Үзилдик СЕЙФУЛЛАЕВА

Нөкис районы ҳаял-қызлар комитети баслығы

Бөлимлер