Қанлыкөлде жəҳəн банкиниң аўыл хожалығы қурамын қайта дүзиў агентлигиниң қәнийгеси ушырасыў өткерди

2018-жыл 12-январь күнги Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2017-жыл 20-декабрь күнги 01-09/8-12/1576-санлы бөлистириўине муўапық, Өзбекистан Республикасы Президенти тəрепинен қабыл етилген қарарлар негизинде Қарақалпақстан Республикасында халықаралық финанс шөлкемлери кредити есабынан шарўашылық пенен мийўе – палыз хожалықлары тараўларын раўажландырыў бойынша əмелге асырылатуғын жойбарларды ислеп шыққан баслаўшыларды анықлаў ҳəм оларды дизимге алыў сондай-ақ, коммерциялық банклерге бириктириў бойынша тапсырмалар берилген еди.

Усындай илажлардың барысында, Өзбекистан Республикасы Жəҳəн банкиниң Аўыл хожалығы кəрханалары қурамын қайта дүзиў агентлигиниң қəнийгеси Ж.Матрасулиев, Жəҳəн банкиниң Қарақалпақстан Республикасындағы агентлигиниң турақлы ўəкили А.Дəўлетбаевлар Қанлыкөл районында  исбилерменлер менен ушырасыў өткерди.

Ушырасыў даўамында, шарўашылық ҳəм мийўе-палыз хожалығын, қайта ислеў менен ислеп шығарыў кәрханаларын  раўажландырыў, сырт мəмлекетлериниң компаниялары менен шəртнама дүзиў, пул өткериў, кредит (тийкарынан долларда əмелге асырылады) алыўда жаратылған жеңилликлер, гиреў орнына қойылатуғын затлар менен кредит пайызлары, ҳəр бир пайдаланыўшы ушын орташа 2 млн доллардан жойбарының даўамыйлығына қарай 150 млн долларға шекем асырылатуғынлығы ҳәмде кредит алыўда таярланатуғын ҳүжжетлер менен таныстырды.

Соның менен бирге, ушырасыўда қатнасқан, район аймағындағы ҳәрекеттеги фермер хожалықлары басшылары менен исбилерменлер ҳәм жеке пуқаралар өзлерин қызықтырған сораўларына жуўаплар алды.

 

Дерек: Қанлыкөл районы ҳәкимлиги

Бөлимлер