Тахтакөпирли исбилерменге газ тармағын тартып бериўге жәрдем берилди - Прокурор

Тахтакөпир районындағы «Жуўсан» жуўапкершилиги шекленген жәмийети баслығы А.Нуратдиновтың 2017-жыл 27-сентябрьде районлық «Бир айна» орайына газ тармақларына таяр ҳалда қосып бериўди сорап, арза менен мүрәжат еткен ҳәм мүрәжат сол күнниң өзинде, яғный, 2017-жыл 27-сентябрьде мәмлекетлик хызмети паспортында көрсетилген тийисли ҳүжжетлерин қосымша еткен ҳалда «Шимолгазтаъминот» унитар кәрханасы районлық газ филиалына электрон байланыс (ijro.uz) системасы арқалы жиберилген.

Бирақ, «Шимолгазтаъминот» унитар кәрханасы районлық газ филиалы тәрепинен «Бир айна» орайы арқалы жиберилген арза ҳәм тийисли ҳүжжетлерди Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 2-октябрьдеги 280-санлы қарары менен тастыйықланған «Исбилерменлик субъектлерин газ тармақларынан пайдаланыўға таяр ҳалда қосыў тәртиби ҳаққында»ғы Режениң II бап, 7-бәнтинде: «газ жеткерип бериўши кәрханасы «Бир айна» орайынан арза түскен күннен баслап 5 күн даўамында исбилерменлик субъектиниң газден пайдаланыў үскенесин газ тармақларына қосыўдың техникалық имканиятларын орынға барған ҳалда үйренеди ҳәм «Бир айна» орайына исбилерменлик субъекти атына ҳүжжетлестирилген, пайдаланыўға таяр ҳалда газлестириў бойынша шәртнаманы береди» деп белгилеп берилген талаплары бузылған. Солай етип, арза газ кәрханасы тәрепинен 2017-жыл 11-октябрь күни, яғный, 5 күн мүддетке кешиктирилип берилгенлиги анықланып, «Шимолгазтаъминот» унитар кәрханасы районлық газ филиалы баслығы Б.Камаловқа Ҳәкимшилик Жуўапкершилик ҳаққындағы Кодекстиң 2419-cтатьясы менен Ҳәкимшилик Жуўапкершилик ҳаққындағы иси қозатылды ҳәм  Шымбай районы ҳәкимшилик суды тәрепинен оған Ҳәкимшилик Жуўапкершилик ҳаққындағы Кодекстиң 33-статьясын қоллап, ең кем мийнет ҳақының 3 есеси, яғный, 449,325 сум жарийма жазасы таярланды.

Мүрәжатты үйрениў нәтийжесинде «Жуўсан» жуўапкершилиги шекленген жәмийетине газ тармағы тартып берилип, мүрәжаты толығы менен қанаатландырылды.

Қәдирбай БЕКМУРАТОВ

Тахтакөпир район прокуроры, әдиллик кеңесшиси

Дерек: «Тахта таңы» газетасы

Бөлимлер