Улымнан эгоистти тәрбиялаппан…

– Сәлем бердик, Кемпир апа! Сизиң кеңеслериңизди оқып, ержетип қалған баламнан тек жеке өзиниң мәпин қайғыратуғын эгоистти камалға келтиргенимди түсинип атырман. Оны жалғыз өзим тәрбияладым, ертеректе ажырасқан едим. Ҳәзир ол маған қулақ салмайды, ҳүрмет етпейди ҳәм қопал. Бирақ, ҳаялы ушын жанын бериўге де таяр. Кеш болса да, оның менен дурыс мүнәсибет орнатпақшыман Кемпир апа, жәрдем бериң.

Н. Хамидова

– Сәлем қызым. Ҳештен кеш жақсы, қызым. Көп нәрсени түсинетуғын болыпсаң – қысқа жуўап беремен. Ендигиден, улыңды сөз бенен, ўаз бенен тәрбиялаўыңды қойыўың керек. Перзентиң үйленген екен – енди ол саған ғамхорлық етиўи лазым. Ҳәм буған сен имканият жарат. Және сол бир гәпти айта бердим-аў – өзиңди өзгертесең. «Ғамхоршы ана» ролинен шығып, улыңның ғамхорлығына мүтәж ҳаялға айланасаң. Буның ушын, майда-шүйдеден баслап, саған қандай да бир исте оның жәрдеми кереклигин билдир, сора – ол сениң ушын бир нәрселер ислесин. Ҳәм ислеген хызмети ушын оны мақтап қой. Қайта, қайта. Биреўге ғамхор болыўдың дәмин сезсин. Ҳәр сапары сен оған ғамхорлық еткениңде ол өзин киши баладай сезинеди. Бул сезим оған жақпайды. 
Сондай-ақ, ол келиниңди жақсы көреди екен – бул ушын да оны мақта! «Яки мени, яки келинди!» деп оған шәрт қойма. Усыларды бежер – көресең, жағдай унамлы тәрепке өзгереди.

Дерек: saza.uz

Қорақалпоғистон янгиликларини телеграмда кузатиб боринг -  https://t.me/kruzuz

Бөлимлер