Хожелиши ғырыстай алты «азамат» жаслық жылларының белгили бир бөлегин темир пәнжере артында өткереди

Билип-билмей жынаят көшесине кирип қалғанлардың ислеген қылмысларына жараса оқылған суд ҳүкимлерин таллап қарасақ, экономикалық жынаятлардан басқаларының дерлик барлығында судланыўшының исми, фамилиясының тусында «ўақтынша жумыссыз» деген сөзге көзимиз түседи. Әлбетте, белгили бир кәсиптиң басына жип тағып жумыс пенен бәнт болмаған бийталап адамнан түрли бийзарылықлар күтсе болады...

Қолымыздағы суд ҳүкими менен танысар екенбиз, нәшебентлик жолына кирген Генжемурат Досымбетов, Азат Дусчанов, Жарылқасын Алпысбаев, Ахмет Алламбергенов, Аманбай Еримбетов ҳәм Қутлымурат Қурбаниязовлардың бәри де «ўақтынша жумыссыз»лар. Ҳәтте, А.Дусчанов ҳәм А.Алламбергеновтан басқа төртеўи бурын да судтың «қара гүрсиси»не отырған.

Әйне жәмийетке пайда келтиретуғын, елимиздиң раўажланыўына үлес қосатуғын, бәри де Хожели районында туўылған, қалада, район аймағындағы түрли мәкан пуқаралар жыйынлары аймақларында жасаўшы бул ғырыстай алты «азамат»тың нәўқыран жаслық жылларының белгили бир бөлегин темир пәнжере артында өткериўине не себеп болды?

Анықланыўынша, судланыўшы Қ.Қурбаниязов өткен жыл 2-февраль күни түстен кейин таныслары Б.Утемуратов, М.Абдуллаев ҳәм М.Еримбетов төртеўи «Ахунбабаев» аўыл пуқаралар жыйыны жолында жайласқан «Гүжим» шайханасында отырады. Жигитлерден бири: «гашиш шегемиз бе, танысым Аманбай таўып береди» деп салады ҳәм оған қоңыраў етеди. Арадан бираз ўақыт өтип келген Аманбай Қ.Қурбаниязовтан 200 мың сум пулды алып, «табақлас»ларының телефон номерин береди. Күн батыўға мейил бергенде Ж.Алпысбаев Хожели районы, С.Юсупов көшесинде А.Дусчановтан алған 0.93 грамм нәшебентлик затын «Степная роза» кафеси алдында А.Еримбетов ҳәм Қ.Қурбаниязовларға жеткереди.

Қулласы, нәшебентликтиң торына топары менен илинген бул жигитлер ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлериниң таслаған «торы»на да түсти. Солай етип, қадаған етилген наркотикалық затлардың алды-саттысы, қабыллаўы менен шуғылланған бул шахслардың жынайый ҳәрекетлери ҳәр тәреплеме көрип шығылып, әдил суд тәрепинен ҳәр қыйлы мүддетлерге еркинен айырыў жазалары тайынланды.

Я.МУН.

Дерек: «Еркин Қарақалпақстан» газетасы

Қорақалпоғистон янгиликларини телеграмда кузатиб боринг -  https://t.me/kruzuz

Бөлимлер