Абитуриент – 2016: Сораў-жуўаплар

Сораў: Жоқары оқыў орнына кириўди қәлеўши абитуриенттен қабыллаў комиссиясында қандай ҳүжжетлер талап етиледи?

Жуўап: Жоқары оқыў орнына кириў сынағына қатнасыўды қәлеўши талабан «Жоқары оқыў орынларының бакалавриатына талабанларды қабыллаў тәртиби ҳаққында»ғы Режеге муўапық:

- билимлендириў бағдары, оқытыў тили ҳәм түри көрсетилген арза;

- орта билимлендириў (11-класс базасында) ямаса орта арнаўлы, кәсип-өнер колледжин тамамлағанлығы ҳаққындағы ҳүжжеттиң (аттестат, диплом) түп нусқасы;

- 086-У формасындағы медициналық мағлыўматнама;

- паспорт (паспорт жасына жетпегенлер ушын туўылғанлығы ҳаққындағы гүўалық)тың түп нусқасы;

- 3,5х4,5 өлшемдеги 6 дана фотосүўрет;

- мийнет дәптершесинен белгиленген тәртиптеги тастыйықланған көширмеси ҳәм ислеп турған тараўдың (арнаўлы сыртқы бөлим абитуриентлери ушын) усынысын қабыллаў комиссиясына тапсырады.

Соның менен бирге, ер абитуриентлер әскерий хызметке байланыслы ҳүжжетиниң түп нусқасын қабыллаў комиссиясына көрсетеди.

 

Сораў: Абитуриент ҳүжжет тапсырарда өмир баянын (автобиографиясын) жазыўы шәрт пе?

Жуўап:  «Жоқары оқыў орынларының бакалавриатына талабанларды қабыллаў тәртиби ҳаққында»ғы Режеде бул көрсетилмегенликтен, ҳүжжет тапсырарда абитуриенттен өмир баянын жазыў талап етилмейди.

 

Сораў: Абитуриент сүўретке жоқары оқыў орнының өзинде түсиўи керек пе яки қәлеген фотостудияда түсип келсе бола ма?

Жуўап: Қайсы фотостудияны таңлаў тиккелей абитуриенттиң еркинде. Тек ғана сүўретке түсерде абитуриенттен нормадағы рәсмий формада болыўы ҳәм кийиниў мәдениятына әмел етиўи талап етиледи.

 

Сораў: Районнан келген абитуриент 086-У формасындағы медициналық мағлыўматнаманы Нөкис қаласындағы поликлиникадан алыўы шәрт пе?

Жуўап: Абитуриент 086-У формасындағы медициналық мағлыўматнаманы өзи жасап турған аймақтағы (район) поликлиникадан алыўына болады. Егер, абитуриент қәлесе, толық медициналық көриктен өткериў имканияты болған Нөкис қаласында 6-санлы жас өспиримлер поликлиникасынан да алыўына болады.

 

Сораў: Абитуриент қабыллаў комиссиясына ҳүжжетлерин тапсырарда бланкалардан бирин қәте толтырып алса, екинши мәрте сол ҳүжжет бланкасын аларда пул төлей ме?

Жуўап: Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик университетиниң қабыллаў комиссиясында барлық түрдеги бланкалар абитуриентлерге бийпул берилип келинбекте. Абитуриент бланкалардан бирин қәте толтырған, яки алжасқан жағдайда кейинги бланкалар да бийпул бериледи.

 

Сораўларға Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы бөлим прокуроры Ж.Бахытов ҳәм Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик университети қабыллаў комиссиясының жуўаплы хаткери Ҳ.Абдуллаев жуўап берди.

 

«Ғәрезсизлик ҳәм нызам» («Истиқлол ва қонун») газетасының 2016-жыл, 11-июльдеги №19 (713) санынан алынды.

Бөлимлер