Кепкир жутыў, мурынға шеге қағыў ҳәрекетлерин орынлайтуғын қарақалпақ фокусшысы ҳаққында еситкенсиз бе? (ВИДЕО)

Фокусшы, сыйқыршы дегенге көпшилик исенбейди. Дурыс, олардың көпшилиги көзди алдаўшы тез ҳәрекетлер менен «сыйқыр»ды пайда етеди. Бирақ, олардың арасында ҳәр қандай инсан да орынлай алмайтуғын ҳәрекетлерди орынлаўшылары да ушырасып турады. Нөкис қаласында жасаўшы қарақалпақ фокусшысы, иллюзионист Азизбек Дәўлетбаев ҳаққында еситкенсиз бе?

Karinform.uz сайты журналистлери Азизбек Дәўлетбаев пенен ушырасып, интервью өткердик. Оның ҳәрекетлерин өз көзимиз бенен көрип, видеоға да түсирип алдық. Оны төмендеги видео арқалы тамашалаўыңыз мүмкин. 

Бул интервьюде ол фокустың сырларын қай жерде үйренгенлиги, кепкирди қалай жутыўы ҳәм мурнына шегелерди қалайынша қағыўы ҳаққында айтып береди. 

Видеоны ақырына шекем көриўди усыныс етемиз.

 

Дерек: karinform.uz

Бөлимлер