Қараөзек районы жергиликли бюджетиниң 2017 жыл жуўмағы...

Қараөзек районлық Кеңесиниң 34 сессиясында Қараөзек районы жергиликли бюджетиниң 2017 жыл орынланыўы бойынша районлық кеңестиң депутатлары Қараөзек районы Финанс бөлими баслығы                       Д. Пирниязованың есабатын тыңлады. Финанс бөлими баслығы Д. Пирниязова депутатлардың нәзерине Қараөзек районы жергиликли бюджетиниң 2017 жыл орынланыўы бойынша  слайдлар аркалы кеңнен  түсиник берди.

20180227_110719

20180227_110451

Қараөзек районы жергиликли бюджетиниң 2017-жыл ушын жәми дәраматлар прогнозы  12 млрд. 407,6 млн.  сум муғдарында белгиленген болып, ҳақыйқый түсим 13 млрд. 259,8 млн.  сумды қураған ҳәмде бюджеттиң дәраматлар режеси көрсеткишлери 106 пайызға, ал қәрежетлер режеси 40 млрд. 338 млн. сум муғдарында режелестирилген болып, реже көрсеткишлери 41 млрд. 194,7 млн.  сумға, яғный 102 пайызға орынланғанлығы атап өтилди.

Социаллық тараў қәрежетлерине 2017 жыл реже 33 млрд 808 млн. сум болып, есабат дәўиринде 33 млрд 794 млн. сумға, яғный реже  100 пайызға,

Соннан Халық билимлендириў тараўына 23 млрд 800,9 млн. сум, ал ден саўлықты сақлаў тараўына 9 млрд. 178,3 млн. сум қаржыландырылған.

Экономика тараўы қәрежетлерин қаржыландырыўға жыл даўамында 5 млрд. 83 млн. сум жумсалған.

Соның ишинде районымыздың абаданластырыў ислерине 2 млрд 51 млн. сум; Атап айтқанда көп қабатлы турақ жайлардың әтирапларын абаданластырыў олардың алдыларына балалар майданшаларын қурыў ҳәм де антисанитариялық жағдайларды жақсылаў мақсетлерине 452,0 млн. сум, жол ҳәрекети қәўипсизлигин тәмийинлеў мақсетинде жолларға светофорлар қурыў ушын 60,0 млн. сум, Район орайында халықтың дем алыўына қолайлы шараятлар жаратыў ҳәм де 2-дүнья жүзлик урыста қурбан болғанлардың исмин мәңгилестириў ушын “Ҳәсиретли ана” естелигин ҳәм де халықтың дем алыў орнын жаратыў ушын 360,0 млн. сум қаржылар ажыратылған.

2017-2021-жылларда жергиликли бюджетлердиң  дәраматлар базасын кеңейттириў, субвенция үлесин кемейттириў ҳәм оларды басқышпа-басқыш субвенциядан шығарыў бойынша ислеп шығылған Дәстүр бойынша проектлердиң әмелге асырылыўы нәтийжесинде  2017 жыл жуўмағы бойынша жоқары бюджеттен алынатуғын субвенцияның үлеси 48 пайыздан 42 пайызға кемейиўине ерисилген.

Атап айтқанда, район бойынша жәми
95 санаат, аўыл хожалық ҳәм сервис хызметлерин көрсетиў кәрханаларын ашыў ҳәмде 18 кәрхананы финанслық қоллап қуўатлаў лойиҳалары нәзерде тутылған болып, реже толығы менен орынланған, соннан ири санаат карханаларынан цемент ислеп шығарыўшы «Қарақалпақ цемент» кәрханасы ашылып, иске түсирилген.

Жоқарыдағы ислеп шығарыў ҳәм хызмет көрсетиў кәрханаларын иске түсириў ҳәмде кәрханаларды модернизациялаў есабынан, жергиликли бюджетке 781,2 млн. сум, соннан  «Қарақалпақ цемент» кәрханасынан 690,0 млн. сум қосымша дәраматлар өндирилген.

Қорақалпоғистон янгиликларини телеграмда кузатиб боринг -  https://t.me/kruzuz

Бөлимлер