Тахтакөпир, Қоңырат ҳәм Қанлыкөл районларында шарўашылыққа қәнигелестирилген аймақларға айландырылады

Қарақалпақстан Республикасы Тахтакөпир, Қоңырат ҳәм Қанлыкөл районларында шарўашылық тармақларын жәнеде раўажландырыў, шарўашылық өнимлерин жетистириўди кескин асырыў ис-иләжлары ҳақкындағы Ҳүкимет қарары қабыл етилди.

- Қарарға тийкар Тахтакөпир ҳәм Қанлыкөл районларында шарўашылық тармақларын раўажландырыў, сондай-ақ, Тахтакөпир районында шарўашылық азықлық базасын беккемлеў мақсетинде 2018-жылда 800 гектар пахта майданларын қысқартырылып, орнына аўыл хожалығы ҳайўанлары ушын азықлық егинлери жайластырылады, келеси жылларда басқышпа – басқыш пахта майданлары қысқартылып барылады.

- Тахтакөпир ҳәм Қоңырат районларын 2018-жылдан баслап толық шарўашылыққа қәнийгелестирилген районларға айландырыў иләжлары көриледи.

- Тахтакөпир, Қоңырат ҳәм Қанлыкөл районларында әмелге асырылатуғын усы жойбарларда жергиликли исбилерменлер менен бир қатарда Әндижан, Ферғана ҳәм Наманган ўәлиятларынан да исбилерменлер қатнасады.

- Сондай-ақ, қарар менен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесине Тахтакөпир районындағы жайлаўлардан 2018-2019-жылларда 10 мың бас майда шақылы малларды бағыўға қәнийгелестирилген фермер хожалықларын шөлкемлестириў иләжларын көриў, Ташкент қаласы ҳәкимлигине Тахтакөпир районында жетистирилген гөш өнимлерин сатып алыў, сақлаў ҳәм системалы рәўиште Ташкент қаласы халықына жеткерип бериўге қәнийгелестирилген, заманагөй  саллақхана ҳәм музлатқышқа ийе болған шөлкем шөлкемлестириў бойынша тийисли усыныс киргизиў ўәзийпасы жүкленбекте.

https://t.me/huqiqiymalimleme

Бөлимлер