Шираз Нуратдинов: «Сорап айтылған қосықларым менен мақтанаман»

«Плагиатлыққа мүнәсебетиңиз қандай?» деген сораўға Шираз Нуратдинов: «Шоқ қосықларым-бул мениң улым, лирикалық қосықларым-қызым. Егер қосығымды өзимнен сорап айтса, мен буннан мақтанаман. Ал, сорамастан, плагиатлық етип айтса, ашыўланаман» деп жуўап берди. ««Әрманымды» атлы қосығыңыз қазақ эстрадасы ўәкилиники ме?» деп сораған репортёрға қаҳарман, қосық өзиники екенлигин, қазақ қосықшысы Ш.Нуратдиновтен рухсатсыз айтқанлығын билдирди.

Еслетип өтемиз, «Әрманымды» қосығы Ш.Нуратдинов пенен Айгул Надирова атқарыўындағы жылдың «хит» дуэт қосықларынан бири.

Гулзада Отениязова

Бөлимлер